Thema
  • Life Sciences
Categorie

RegMed XB ontvangt TTT subsidie

Minister Van Engelshoven (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en staatssecretaris Keijzer (ministerie van Economische Zaken en Klimaat) hebben op 26 september jl. bekend gemaakt € 24 miljoen uit te trekken om kennis uit onderzoek beter naar de samenleving en markt te brengen. Het geld komt uit de subsidieregeling Thematische Technology Transfer (TTT). Het kabinet stimuleert zo investeerders om geld te steken in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties. De ministeries verdelen het geld over 3 consortia van onderzoeksorganisaties en durfinvesteerders. De consortia rond de thema’s regeneratieve geneeskunde, smart systems en circulaire oplossingen krijgen ieder € 8 miljoen. Goed nieuws voor onze regio.

RegMed XB (REGenerative MEDicine crossing Borders)

Een samenwerkingsverband van RegMed XB en de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) krijgt van de rijksoverheid een investeringsbedrag van 8 miljoen euro voor een nieuw valorisatieplatform. Dit faciliteert effectieve translatie vanuit toponderzoekers en bedrijven met als doel nieuwe oplossingen uit de velden van regeneratieve en cardiovasculaire geneeskunde sneller bij de patiënt te brengen. Het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht en enkele regionale spin-off bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan RegMed XB en DCVA.

RegMed XB is een relatief nieuw samenwerkingsverband voor regeneratieve geneeskunde waarin Nederlandse en Belgische kennisinstellingen, gezondheidsfondsen en bedrijven, ondersteund door regionale en nationale overheden, samenwerken aan innovaties in regeneratieve geneeskunde.. RegMed XB versterkt en bundelt het onderzoek dat aan de participerende kennisinstellingen plaatsvindt en ontwikkelt het instrumentarium en netwerk om dat onderzoek effectief te valoriseren. De Nierstichting, Stichting Diabetes Onderzoek Nederland (DON), het Diabetes Fonds, het Reumafonds en de Hartstichting (sinds 2018) participeren en investeren in RegMed XB om samen met de triple-helix partners nieuwe behandelingen voor patiënten met nierziekten, diabetes type 1, osteoartritis, en hart en vaatziekten te ontwikkelen. RegMed XB brengt oplossingen voor patiënten dichterbij en levert een bijdrage aan de kosten(efficiëntie) in de zorg.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid en Regmed XB

Freek van Muiswinkel

Freek van Muiswinkel is domeinmanager Gezond Life Sciences bij Economic Board Utrecht.

06-46614060 06-46614060