Domein

Steeds meer sectoren kampen met krappe arbeidsmarkt

De spanningsindicator van het UWV voor de gehele provincie Utrecht laat een gemiddelde spanning op de arbeidsmarkt van de provincie zien. Daarbinnen manifesteren zich echter grote verschillen, zowel regionaal als tussen beroepsgroepen. Zo beginnen de arbeidsmarkten van regio Midden-Utrecht en regio Amersfoort zich te kenschetsen als krap. Voor de gehele provincie Utrecht geldt dat de arbeidsmarkt voor ICT-personeel, specifieke technische beroepen (monteurs, ingenieurs), en verpleegkundigen zeer krap is: er zijn veel meer vacatures dan er gekwalificeerd personeel is. Krapte begint zich nu ook te manifesteren in een aantal beroepen in de bouw- en houtsector, de metaalindustrie, transport-, winkel- horecasector. Eigenlijk is de arbeidsmarkt alleen ruim voor creatieve en taalkundige beroepen, zoals journalisten, fotografen en ontwerpers.

In de online interactieve factsheets van EBU Research is een overzicht opgenomen van de staat van de arbeidsmarkt per beroepscategorie voor de provincie Utrecht. Daarnaast zijn de krapste beroepsgroepen aangeduid. Via de site van het UWV zijn de gegevens opvraagbaar per arbeidsmarktregio.

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.