Domein

Stijging aantal WBSO-bedrijven

 

De afgelopen vijf jaar (2010-2015) is het aantal bedrijven en zelfstandigen dat gebruik maakt van de WBSO-subsidie met 16% toegenomen (2.0326). In vrijwel alle provincies nam het aantal WBSO-bedrijven toe, alleen in Zeeland daalde het aantal WBSO-bedrijven met 3%. In de provincies Noord-Holland (32%) en Groningen (27%) nam het aantal WBSO-bedrijven het sterkst toe. In Utrecht steeg het aantal WBSO-bedrijven met 16%. Dit blijkt uit recente cijfers van de Rijksdienst Voor de Overheid (RVO).

Via de WBSO stimuleert het ministerie van Economische Zaken ondernemers om meer te investeren in speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Ondernemers die gebruik maken van WBSO kunnen hiermee hun S&O-kosten verlagen.

Regionaal gezien zijn de meeste WBSO-bedrijven in 2015 gevestigd in Noord-Brabant (4.037), Zuid-Holland (3.433) en Noord-Holland (3.169). Opvallend is de sterke concentratie van WBSO-bedrijven in de COROP-gebieden Groot-Amsterdam (1.805), Zuidoost-Noord-Brabant (1.628) en Twente (1.134). De provincie Utrecht telt in totaal 1.511 WBSO-bedrijven.

  

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.