Domein
Categorie

Stimuleringsregelingen Smart Industry Fieldlabs

Op 18 maart 2019 worden vanuit Kansen voor West II twee stimuleringsregelingen binnen de prioriteit “Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie” voor Smart Industry Fieldlabs worden opengesteld. De stimuleringsregelingen staan open voor het gehele programmagebied van Kansen voor West; de provincies Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Ondernemingen moeten in de maakindustrie zitten.

Volgens de definitie in de regeling nationale EZ-subsidies is een Smart Industry Fieldlab 'een samenwerkingsverband in een praktijkomgeving, waarin sprake is van een slimme inzet van nieuwe productietechnologieën en ICT, waarmee productiemiddelen binnen bedrijven en tussen bedrijven onderling verweven raken met als doel procesinnovatie, productinnovatie of het vernieuwen van businessmodellen'.

De (maak)industrie omvat bedrijven die materialen tot nieuwe producten verwerken. Tot de maakindustrie worden de volgende bedrijfstakken gerekend: de voedings-en genotmiddelenindustrie, de textiel- en lederindustrie, de papierindustrie, uitgeverijen en drukkerij- en, de aardolie-industrie, de chemische industrie, de rubber- en kunststofindustrie, de basismetaalindustrie, de metaalproductenindustrie, de machine-industrie, de elektrotechnische industrie, de transportmiddelenindustrie, en de houtmeubel- en overige industrie.

  • Stimuleringsregeling Inventarisatievoucher: voor MKB-ondernemingen die daar voor een inventarisatie krijgen van mogelijke digitaliseringstoepassingen in het maakproces van de onderneming, bijvoorbeeld via deelname aan een workshop.
  • Stimuleringsregeling Haalbaarheidsvoucher: voor projecten die de haalbaarheid van de implementatie van digitalisering in het maakproces willen toetsen. 

Lees meer op de website van Kansen voor West II

Stef Röell

Stef Röell is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor de financiële instrumenten.

06-11866643 06-11866643