Domein
Categorie

Strategisch personeelsbeleid voor de Utrechtse regio

De regio Utrecht staat nationaal en internationaal bekend als een aantrekkelijke, sterke economische regio. Tegelijkertijd weten we dat de arbeidsmarkt komende jaren verandert. Deels zijn deze veranderingen al in gang gezet door de economische effecten van corona. Zo groeit de vraag naar gekwalificeerd personeel in de zorgsector en het onderwijs, terwijl in andere sectoren juist banen verdwijnen. Als regio maken we daarom een gezamenlijke Human Capital Agenda (HCA), die aansluit op de Regionale Economische Agenda (REA). Hiermee werken we aan het op elkaar afstemmen van de vraag naar en het aanbod van voldoende gekwalificeerde mensen, zodat we ook in de toekomst die sterke economische positie behouden. 

Mismatch op de arbeidsmarkt

Op dit moment is er sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Competenties van de beroepsbevolking komen niet overeen met gevraagde competenties op de arbeidsmarkt. De grootste tekorten en mismatch doen zich voor in vier beroepsgroepen: techniek, gezondheid en zorg, onderwijs en ICT. In de toekomst zal het aantal banen in deze beroepsgroepen alleen maar toenemen. Er is dus gezamenlijke actie nodig om de Utrechtse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.

 

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de EBU nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste updates en uitnodigingen voor relevante events en bijeenkomsten.

Aanmelden

Initiatieven verbinden

Er zijn al veel mooie arbeidsmarktinitiatieven in de regio. Kennisinstellingen en bedrijven werken bijvoorbeeld samen zodat opleidingen aansluiten op de vraag van werkgevers. Er zijn initiatieven die jongeren begeleiden bij hun studiekeuze, programma’s om mensen zonder baan om te scholen en zo aan een baan te helpen. Met de Human Capital Agenda gaan we als regio samenwerken. Zo kunnen we de verschillende initiatieven met elkaar verbinden, versterken we de links tussen verschillende sectoren en hebben we als regio meer impact.

Praktijkgericht

De Human Capital Agenda biedt een strategie hoe we om willen gaan met de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Deze werken we uit in ambities die we realiseren via concrete doelstellingen. Deze agenda vormen we in samenwerking met partijen uit het onderwijs, uit het bedrijfsleven en overheden. Adviesbureau Birch helpt ons daarbij. Zij interviewen stakeholders en zetten deze zomer twee pilots op waarmee we ervaring opdoen met het begeleiden van mensen van werk naar werk.

Samenwerkende partners

De Human Capital Agenda wordt opgesteld in samenwerking met verschillende partijen uit het onderwijs en kennisinstellingen, uit het bedrijfsleven en overheden, waaronder: Universiteit Utrecht, Beroepsonderwijs Utrecht (hbo/mbo) en vmbo-scholen, Economic Board Utrecht, Provincie Utrecht,  gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum, de U10 en de regio’s Amersfoort en Gooi- en Vechtstreek.

Wil je meedenken voor de uitwerking van de Human Capital Agenda of wil je input leveren? Dan horen we dat heel graag. Stuur dan een e-mail naar Corine Bos, projectleider HCA bij Birch, via corine.bos@birch.nl.

Ramses de Groot

Ramses de Groot is domeinmanager Human Capital Agenda bij Economic Board Utrecht.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58