EN

Want to learn more about the Economic Board Utrecht?


Meet EBU

Structurele samenwerking tussen U10 en EBU

Samenwerking is hard nodig om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en investeerbaar te maken. Woensdag 23 maart zetten de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist (gezamenlijk de U10) hun handtekening onder een nieuwe, structurele samenwerking met de EBU.

24 maart 2016 2 min

De strategische agenda van de Economic Board Utrecht (EBU), ontwikkeld door overheden, bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen, is ontstaan met als doel de meest leefbare economie van Europa te worden. Door maatschappelijke uitdagingen investeerbaar te maken. Uitdagingen zoals transities in de zorg, in energie, nieuwe technologieën die alles op zijn kop zetten en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hiervoor is samenwerking en collectiviteit nodig.

Door overheden, kennisinstellingen en bedrijven met elkaar te verbinden, ontstaan nieuwe coalities met schaalbare initiatieven, die leiden tot nieuwe producten en diensten om het leven hier en elders groener, gezonder en slimmer te maken. Initiatieven die zorgen voor groei, banen en marktaandeel voor het regionale bedrijfsleven. Daarom is de samenwerking tussen de EBU en U10 van groot belang en een mooie stap naar het gezamenlijke doel. EBU en U10 werken complementair aan elkaar. EBU richt zich op de innovatieagenda en U10 richt zich op de ruimtelijk economische opgaven.

Nieuwe fase samenwerking

Na drie jaar EBU gaat de betrokkenheid van en de samenwerking met de gemeenten in de U10 een stap verder met het ondertekenen van het convenant voor structurele samenwerking. De gemeenten hebben afgesproken om per 1 januari 2016 jaarlijks 1 euro per inwoner bij te dragen aan de supportorganisatie van de EBU. Het bedrijfsleven levert tegelijkertijd haar financiële bijdrage in de initiatieven en programma’s die voortkomen uit het werk van de supportorganisatie van de EBU. Het convenant van 23 maart 2016 wordt aangegaan voor de periode tot 2020.

Bekijk hier het Convenant