Domein
Thema
  • Slimme mobiliteit
Initiatief
Categorie

Utrecht Mobility Challenge - Bereikbaarheid Utrecht

Studenten ontwerpen oplossingen voor bereikbaarheid Utrecht

Tijdens de Utrecht Mobility Challenge die in november is gehouden, hebben studenten van  Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en ROC Midden-Nederland zich gedurende vier dagen bezig gehouden met het vraagstuk: Hoe houden we Utrecht bereikbaar in de toekomst?

De regio Utrecht ligt centraal in Nederland en is goed bereikbaar, maar er komen de komende jaren veel meer bewoners, meer bedrijven en meer reizigers bij die van, naar of door de regio reizen. Dit leidt tot meer drukte, files en vertragingen. In teams werkten studenten hiervoor bij de Tech Community van Gemeente Utrecht en in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat aan oplossingen. Ze hebben ideeën ontworpen voor dit mobiliteitsprobleem waarbij ze hulp kregen van mobiliteitsexperts vanuit onder andere Gemeente Utrecht, Sweco en Rijkswaterstaat en van ontwerpbureaus INFO en Ideate rond digitale trends en gedragsontwerp.

Smart 2 Work

Tijdens de laatste dag in het LEF Future Center presenteerden de teams hun idee voor een jury, bestaande uit Kai Feldkamp (Gemeente Utrecht), Jan van Boesschoten (VodafoneZiggo), Erik Diepstraten (RWS), Jeroen Brouwer (Sweco), Marjorie Bakker (Ideate) en voorzitter Klaes Sikkema (Economic Board Utrecht). Door hen werd het meest innovatieve concept gekozen: Smart 2 Work.

Tekst gaat verder onder foto

Klaes Sikkema van Economic Board Utrecht is erg enthousiast over het concept van het winnende team. “Het team van Smart 2 Work heeft een concept bedacht waarbij samenwerking in de publiek private ruimte veel makkelijker wordt. Interessant is dat de hubs waarmee het team wil gaan werken niet door de overheid, maar door het bedrijfsleven geregeld zal moeten worden. De bedoeling is dat de bedrijven kijken naar een manier om de hub in te richten zodat werknemers via hen met mobiliteitsoplossingen naar werk kunnen komen.” aldus Sikkema.

Het winnende team mag zijn idee pitchen tijdens de strategische tafel Mobility, georganiseerd door Economic Board Utrecht in samenwerking met het bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

Een van de winnaars is Luuc Bosboom, student Civiele Techniek aan het ROC Midden-Nederland. Hij heeft de challenge als enorm positief ervaren. “Je vergeet hier dat je aan het studeren bent, je wordt echt gemotiveerd en er hangt een prettige sfeer. Wat mij betreft zou ik zo het hele schooljaar door kunnen gaan.” 

Canal Proud

Naast de juryprijs was er ook een publieksprijs, voor het meest aansprekende concept. Hiervoor werd het team Canal Proud uitgekozen, dat vervoer over water als nieuwe modaliteit voorziet, ook voor zakelijk vervoer over de grote kanalen. 

Utrecht Challenge Alliantie

Het initiatief voor de Mobility Challenge komt van de Utrecht Challenge Alliantie (UCA), een samenwerkingsverband voor open innovatie tussen Economic Board Utrecht, Gemeente Utrecht en drie Utrechtse onderwijsinstellingen: Universiteit Utrecht, ROC Midden-Nederland en Hogeschool Utrecht. Het doel is regionale oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken in samenwerking tussen bedrijven, publieke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen. Binnen de Mobility Challenge hebben studenten en professionals samen aan deze vraagstukken gewerkt, wat heeft geleid tot nieuwe inzichten, kennisontwikkeling en concepten voor innovatieve oplossingen die bijdragen aan een duurzame en vernieuwende mobiliteit.

Lees meer op utrechtchallengealliantie.nl

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018