Domein
Thema
  • Langer zelfstandig wonen
Categorie

Tablet helpt ouderen bij sociale interactie

Makkelijk en snel contact leggen met wijkgenoten of familieleden, spelletjes spelen, de buurtkrant lezen en een overzicht van alle activiteiten in de wijk. In Utrecht Oost zijn buurtbewoners een samenwerking gestart in de vorm van een pilot, om aan de ouderen laten zien dat zelf initiatief nemen niet moeilijk hoeft te zijn. Hiervoor is bij 25 ouderen sinds september een soort tablet geïnstalleerd en worden activiteiten georganiseerd die de ouderen helpen bij het versterken van sociale interactie.

Persoonlijk contact en highteaën

De tablet helpt ouderen bij activiteiten en apps inzichtelijk maken, ondersteunt bij initiatief nemen en geeft de mogelijkheid alles tot aan vervoer te regelen. Persoonlijk contact is hierbij heel belangrijk. Daarom worden de ouderen tijdens het project begeleid door een persoonlijke ouderenadviseur die alle vragen voor ze kan beantwoorden.

Wijkinformatiepunt Utrecht Oost informeert via de tablet over alle wijkactiviteiten, die met veel enthousiasme en interesse door de ouderen worden ontvangen. Bijvoorbeeld een drukbezochte high tea.

Vervolg

Naar aanleiding van de pilot blijkt dat andere wijken in Utrecht en buiten de regio enthousiast zijn over het project, dat ze deze ook naar hun eigen wijk willen halen. De pilot in Utrecht Oost loopt nog tot en met december. Hierna komt er mogelijk een vervolg voor een langere periode met meer wijken en meer ouderen. 

Buurtbewoners Utrecht Oost en Taiwan

De buurtbewoners uit Utrecht Oost en Wijkinformatiepunt Utrecht Oost waren op zoek naar een manier/middel om ouderen te activeren. Het Taiwanese bedrijf Quanta Computers was juist op zoek naar een plek in Europa om een proef te draaien met dit product. De Taiwan Globalization Network (TGN) en Economic Board Utrecht (EBU) hebben daarop beide partijen met elkaar in contact gebracht. Ook gemeente Utrecht, Uzelf en ROC Midden Nederland zijn bij dit initiatief betrokken.

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548