Domein
Categorie

Technici en IT’ers meest gezocht in de regio

In de regio’s Utrecht, Amersfoort en Hilversum zijn automonteurs, installateurs, frezers en timmerlieden niet of nauwelijks te vinden. Ook dot.net- en java-programmeurs, systeemontwikkelaars en woonbegeleiders in de gehandicaptenzorg zijn zeldzaam. Voor de bouw, techniek en de IT zijn de regionale arbeidsmarkten zeer krap. In de regio Midden-Utrecht geldt dat ook voor de transport- en logistieke sector.

Dat blijkt uit de recente regionale arbeidsmarktanalyses van het UWV voor de regio’s midden-Utrecht, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek. De huidige cijfers bevestigen het beeld dat er zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve mismatch bestaat op de arbeidsmarkt.

De drie regio’s hadden gezamenlijk tussen juli 2017 en juni 2018 25.000 nieuwe vacatures voor technici: monteurs, automonteurs, productiemedewerkers, installateurs, elektriciens, timmerlieden, werkvoorbereiders. Daarbij valt op dat de meeste technische vacatures op laag (basisvakmanschap) of middelbaar niveau (gespecialiseerd vakmanschap) liggen.

Rem op innovatiekracht

Volgens een analyse van ING zet het tekort aan technici een rem op innovatiekracht van regio’s. Hoogtechnologische bedrijven zorgen namelijk voor patenten en vernieuwingskracht. Utrecht scoorde in deze analyse een tweede plaats door zijn jonge en hoogopgeleide beroepsbevolking.

Het aantal vacatures in de IT bedroeg in de drie regio’s tussen juli 2017 en juni 2018 bijna 9.000; voornamelijk programmeurs maar ook systeemontwikkelaars. Deze liggen juist voor het grootste deel op hbo- of wo-niveau. Opmerkelijk is de paradox bij economisch-administratieve vacatures. Enerzijds telden de drie regio’s bij elkaar circa 23.000 vacatures in deze sector, maar anderzijds zijn er ook veel werkzoekenden met een economisch-administratieve achtergrond op mbo- en hbo-niveau. De zorgsector meldde in de regio’s circa 11.000 vacatures, met het zwaartepunt op middelbaar beroepsniveau. Problematisch, zo gaf Actiz, brancheorganisatie in de zorg, ook recentelijk aan toen zij liet weten dat de extra rijksgelden die zijn gereserveerd voor meer zorgpersoneel niet kunnen worden besteed wegens het tekort op de arbeidsmarkt.

Verwachtingen 2019: gemiddeld

Het UWV verwacht voor 2019 dat landelijk het aantal banen van werknemers met 1,4% groeit. De regio Midden-Utrecht ligt daar met een groei van 1,7% iets boven, Gooi en Vechtstreek ligt er juist iets onder (+1,2%) en de groei in de regio Amersfoort ligt op het landelijk gemiddelde.

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.