Categorie

Terugblik & Vooruitblik 2017-2018

Drie jaar geleden hebben we als regio met elkaar gezond leven in een stedelijke omgeving als gedeelde agenda omarmd en zijn we het avontuur gestart om de propositie concreet te maken en gezond leven in een stedelijke omgeving niet te beperken tot een utopie. Als voorzitter van de EBU ben ik blij om te zien dat we na drie jaar mooie voorbeelden hebben van gezond leven in een stedelijke omgeving. Maar er zijn ook nog onbeantwoorde vragen.

Via deze weg delen we de Terugblik-Vooruitblik 2017-2018 met u. Wat waren de mooiste resultaten in 2017? Wat betekent dat voor de speerpunten van komend jaar?

We begonnen 2017 goed met het nieuws dat de regio Utrecht weer is uitgeroepen tot Most Competitive Region (na de Brexit), maar dat is natuurlijk niet direct aan de EBU toe te schrijven. Een paar van mijn favoriete EBU-successen:

  • De oproep tot participatie voor Kantoren als Grondstoffendepots, die heeft geleid tot een succesvol consortium voor het aanbod en bundeling van de vraag;
  • Het acceleratorprogramma Diagnose Voeding & Gezondheid met onder andere BeBright en Rabobank;
  • De start van 3DMedical met Protospace, HU en UMCU als mooie cross-over tussen de domeinen slim en gezond, dat met de toekenning van de status van Smart Industry Fieldlab ook erkenning uit Den Haag ontvangt.

We komen nu in een fase waarin we als regio een keuze kunnen maken voor een schaalsprong in onze activiteiten. Het Rijk vraagt hierom als het gaat om Regiodeals en Invest-NL. En daar hebben we u, bedrijfsleven en kennisinstellingen, hard bij nodig.

Willen we daarnaast van gezond leven in een stedelijke omgeving een gezamenlijke toekomst maken, inclusief digitalisering, dan hebben we een goede balans nodig tussen de economische kansen en de publieke waarden. We zullen de professionals van de toekomst moeten voorzien van de benodigde digitale vaardigheden. Er zijn nieuwe verdienmodellen nodig om voor de circulaire economie voor een echte doorbraak te zorgen. Ook moeten we aan de slag met (ethische) spelregels voor de Smart City en met vraagstukken als (big) data in de zorg.

Download hier EBU Terugblik-Vooruitblik 2017-2018

Henk Broeders
Voorzitter Economic Board Utrecht

Henk Broeders

Henk Broeders is voorzitter van de Economic Board Utrecht.