Categorie├źn

Terugblik & Vooruitblik - In verbinding doorgroeien

Digitale toepassingen die de gezondheid verbeteren en zelfredzaamheid doen toenemen; slimme samenwerkingen om nijpende tekorten op de arbeidsmarkt te lijf te gaan; woningeigenaren die worden ontzorgd bij verduurzaming; een online materialenpaspoort of een marktplaats voor gebruikte materialen; het bruist in de regio rondom Gezond Stedelijk Leven.

Download de Terugblik-Vooruitblik 2018/2019

2019 is een jaar van groei. Als regio hebben we de afgelopen 5 jaar ervaren dat door samenwerking maatschappelijke vraagstukken omgezet kunnen worden in economische kansen en oplossingen. Daarbij speelt schaal een rol. Schaalvergroting vraagt dat we meer middelen beschikbaar maken en daarom zetten we in op uitbreiding van bestaande- en ontwikkeling van nieuwe investeringsfondsen. En dit alles met een focus op Gezond Stedelijk Leven.

Als Economic Board Utrecht zien we dat er nog veel moet gebeuren om de droom van gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving dichterbij te brengen. Van abstracte gedachten naar concrete initiatieven en toepassingen.

Als regio staan we voor een forse uitdaging: tot 2040 komen er zeker 155.000 nieuwe bewoners bij. Onze trendanalyse laat zien dat de thema’s intelligente mobiliteit en voeding en gezondheid sterk in belang groeien. Dit momentum willen we niet voorbij laten gaan. Ook zien we in de dat er nog veel werk te verzetten is om digitalisering - van ehealth tot artificial intelligence - verstandig te benutten. Deze thema’s geven we een plaats in de ontwikkeling van de nieuwe regionale economische agenda die de regio in 2019 opstelt. Voor regio Utrecht dé kans om gezamenlijk meer vaart te zetten achter realisatie van onze ambitie om de meest gezonde regio van Europa te worden.

De schaalsprong die we als regio maken, vraagt nog meer om verbinding. In 2018 hebben we kennis gemaakt met de regiodeals. Spannend, een nieuw niveau van -bovenregionalesamenwerking waarmee we in 2019 verder aan de slag gaan. Het dienstencentrum Gezond Stedelijk Leven is daar ook een mooi voorbeeld van. Een regionaal initiatief dat dwars door alle domeinen heen gaat. In de verschillende vooruitblikken in deze publicatie komt het dan ook als een herkenbaar element terug, met name in het artikel op pagina 6.

Via onderstaande link kunt u de Terugblik-Vooruitblik 2018/2019 van de EBU downloaden. Wat waren de mooiste resultaten in 2018? Wat betekent dat voor de speerpunten van komend jaar? Per domein leest u een introductie, een terugblik op 2018 en een vooruitblik op 2019. De timelines illustreren daarbij per domein de hoogtepunten van afgelopen jaar. De rol van de EBU per initiatief is veelzijdig: van initiërend, regisserend, financier, tot veel meer ondersteunend of verbindend.

We zien ernaar uit om ook in 2019 met u te werken aan een groene, gezonde en slimme regio.

Download de Terugblik-Vooruitblik 2018/2019

Henk Broeders

Henk Broeders is voorzitter van de Economic Board Utrecht.