Domein
Thema
  • Health Hub Utrecht
Categorie

Terugkijken: Regionale samenwerking en gezondheid

Mobile Healthcare Innovation Café

23 juni 2020 vond het Mobile Healthcare Innovation Café plaats met als thema ‘regionale samenwerking en gezondheid’. Namens Economic Board Utrecht schoof Jelle van der Weijde, domeinmanager gezond aan in een van de panels.

Bekijk hieronder het item terug, vanaf ongeveer 1:08:30.

Zorginnovatie vindt veelal in de regio plaats met zorgverleners die samenwerken aan betere zorg. Samenwerking begint met goede communicatie en informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders onderling en met patiënten. Regionale opschalingscoalities zijn nodig om de zorg betaalbaar en beheersbaar te houden. Wat is hier voor nodig? Wat zijn goede praktijkvoorbeelden? Wat wordt er al in de regio gedaan, wat moet er nog meer gebeuren?

Van der Weijde: “Het staat bol van innovaties in Nederland. Ik denk dat het belangrijk is dat innovaties altijd vergezeld gaan van een vraagstuk van meerdere partijen die zich daarin herkennen. Dan krijg je energie bij meerdere partijen die zeggen ‘he, dat is een goed idee, ik heb dat probleem ook, laten we eens kijken of we dat samen kunnen oppakken’.”

“Ik geloof wel in de kracht van samenwerking en juist aan de voorkant kijken van wat is nou precies de vraag en wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen. Daar geloof ik in en daar hebben wij verschillende manieren voor vanuit de Economic Board Utrecht om mensen in een organisatie of in netwerken te introduceren.”

“Ik denk dat dat het belangrijkste is: toegang vinden tot de juiste mensen en organisaties. Als je bijvoorbeeld een grote organisatie als het UMC Utrecht hebt; nou hoe vind je daar als briljant idee je weg? Dat is echt ingewikkeld.”

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548