Domein
Categorie

Twee nieuwe MIT-regelingen binnenkort open voor inschrijving

Binnenkort is het voor mkb'ers mogelijk om gebruik te maken van twee nieuwe MIT-regelingen via de Economic Board Utrecht. Het gaat hierbij om MIT-haalbaarheidsprojecten en MIT R&D Samenwerkingsprojecten.

MIT-regelingen

De MIT-regelingen zijn er om mkb'ers te helpen met innovatieadviesprojecten, het in kaart brengen van de technische en economische risico's van innovatieadviesprojecten en om te helpen bij samenwerkingsverbanden tussen mkb'ers die een nieuw product of nieuwe dienst willen ontwikkelen. Mkb’ers kunnen aanvragen in printvorm indienen bij Gedeputeerde Staten van Utrecht. Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De MIT-Haalbaarheidsprojecten opent op 9 april de inschrijving. Voor MIT-R&D-Samenwerkingsprojecten is dat 11 juni. 

EBU-investeringsfondsen

De EBU biedt investeringsfondsen aan waar u zich met uw initiatief voor kunt inschrijven, mits u met uw initiatief bijdraagt aan een groenere, gezondere en slimmere regio. Voor alle investeringsfondsen gelden specifieke voorwaarden. Wij adviseren u eerst contact op te nemen met de EBU, voordat een aanvraag wordt ingediend. In een eerste intake kan snel een inschatting gemaakt worden of het zinvol is een aanvraag in te dienen. Daarbij wordt vooral gekeken of er voldoende aansluiting is met de ambities van de EBU. 

In het verleden kregen onder andere SilverFit en Elana een bijdrage vanuit de MIT-regelingen. Lees hier hoe SilverFit Flow sneller naar de markt kon door middel van de bijdrage. Lees ook hoe Elana door de MIT-regeling sneller richting klinische studies ging.

* De beslissing over de MIT haalbaarheidsprojectaanvragen die zijn ingediend bij de provincie Utrecht zal op volgorde van binnenkomst plaatsvinden. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop een volledige aanvraag is ontvangen. Op de dag dat het subsidieplafond wordt overvraagd, zal door loting de onderlinge volgorde van de aanvragen van die dag worden bepaald. 

Stef Röell

Stef Röell is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor de financiële instrumenten.

06-11866643 06-11866643