Domein

Update Economische Monitor regio Utrecht

Verschillende indicatoren in de Economische Monitor van Utrecht laten zien dat het de goede kant blijft opgaan met de regionale economie. Zo blijft het aantal nieuwe vacatures structureel stijgen: in augustus 2016 zijn er in regio Utrecht 13% meer nieuwe vacatures dan in dezelfde maand vorig jaar. Ten opzichte van de voorgaande maanden daalde het aantal vacatures, maar dit hangt samen met de piek in de vraag naar seizoensarbeid in horeca en toerisme. De arbeidsmarktregio midden-Utrecht telt nu 4.150 openstaande vacatures; in arbeidsmarktregio Amersfoort staan 1.450 vacatures open.

Ook de conjunctuurenquête die ieder kwartaal onder ondernemers wordt gehouden, laat een opgaande lijn zien. In de provincie Utrecht zijn nu per saldo 9% meer ondernemers die hun winst zien toenemen dan ondernemers die hun winst zien dalen. Vorig jaar in dezelfde periode bedroeg dat saldo nog 1,6%. Ook zien steeds meer ondernemers hun omzet groeien: er zijn per saldo 19% meer ondernemers die hun omzet zien groeien dan ondernemers met een dalende omzet. Een jaar eerder was dat verschil nog 15%. Op nationaal niveau tonen vooral ondernemers in de bouw zich optimistisch, ondernemers in de voor Utrecht belangrijke ICT-sector zijn wat minder optimistisch gestemd.

Het vertrouwen van Nederlandse consumenten stijgt. Consumenten oordelen positiever over economisch klimaat: de score stijgt van 7 in augustus naar 18 in september. Dit hangt ook samen met de dalende werkloosheid: in augustus was 5,8% van de beroepsbevolking in Nederland werkloos (juli: 6,0%). 

Link naar de Economische Monitor

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.