Domein
Categorie

Utrecht als dé Slimme Regio

Bent u al Slim? Wees gerust, ik bedoel het niet persoonlijk. Vandaar ook de hoofdletter. Maar dat maakt de vraag niet minder relevant voor u. Als bestuurder wilt u misschien wel graag bestuurder van een Slimme Gemeente zijn, een Smart City. Of misschien wilt u zich met diensteninnovatie bezig houden, wat in de taal van de EBU het domein ‘Slim’ heet. Mijn antwoord is: het is wel zo slim om het allebei te doen. En dat kan ook. Sterker nog: het moet ook. Maar laat ik eerst uw speelveld even schetsen.

We leven in een bijzondere tijd, een tijd van transformatie van een analoge naar een digitale samenleving. Dat is op zichzelf nog geen innovatie. Wat innovatie werkelijk tot innovatie maakt zijn niet het internet of de gadgets op zich, maar de vernieuwing van het product, het proces en het bestuur dat daarmee mogelijk wordt. Op ICT gebaseerde innovaties bieden ons nu een heel scala aan nieuwe instrumenten die we kunnen inzetten om ons werk te doen, ons leven te veraangenamen en te ondernemen. Dat verandert het speelveld waar u als bestuurder op actief bent.

Wat innovatie werkelijk tot innovatie maakt zijn niet het internet of de gadgets op zich, maar de vernieuwing van het product, het proces en het bestuur dat daarmee mogelijk wordt.

Slim bevoorraden is duurzaam bevoorraden

Tijd voor een paar voorbeelden. In de zorg bijvoorbeeld. Vergrijzing vangen we niet op met alleen maar meer verpleeghuizen. Mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Zorg op afstand hoort daarbij, en ICT-diensten maken dat mogelijk. Bijvoorbeeld door het vloerkleed dat detecteert wanneer iemand valt, en dan een signaal stuurt naar een mantelzorger. Zet u daar al op in in uw gemeente? 

Ook uw collega-gemeenten zetten in op diensteninnovatie. Dat gaat verder dan paspoort-op-afspraak. Daan Roosegaarde met zijn verlichte wegen in Oss en Eindhoven lijkt misschien wel erg ‘Champions League’, maar er is veel meer. Met mobiliteitsdata van de overheid kunnen bijvoorbeeld diensten worden ontwikkeld die zorgen voor minder files. In het smart mobility programma van de EBU en de provincie Utrecht is een app ontwikkeld die aannemers in staat stelt om hun werkplekken slimmer te bevoorraden. Dat is winst voor de aannemer, maar ook voor de omgeving die minder uitlaatgassen te verduren heeft. 

Slim op het speelveld van de overheid?

Bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat diensteninnovatie en de Slimme Stad niet los van elkaar staan. Maar ook dat ‘Slim’ niet iets is dat uitsluitend tot het domein van het bedrijfsleven behoort: Slim bevindt zich ook op het speelveld van de overheid. Immers: uw inwoners willen ook langer zelfstandig thuis wonen. Maar zijn de breedbandverbindingen er wel? Misschien wel in de woonkern, maar hoe zit het met het buitengebied? En welke data kunt u eigenlijk ter beschikking stellen om slimme (mobiliteits- of andere) diensten te ontwikkelen voor een gezonde gemeente?
 
Juist op deze onderwerpen, breedband en open data, wil de EBU u graag helpen. Door samenwerking te stimuleren en (daarmee) uw investeringen te versterken. Zodat Utrecht straks dé Slimme regio is. 

* Deze blog is onderdeel van de nieuwsbrief voor burgemeesters, wethouders en raadsleden van alle deelgemeenten in de provincie Utrecht. De nieuwsbrief is verschenen in augustus 2015.

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018