Domein
Thema
  • Zelfmanagement
Categorie

Utrecht als modelregio voor zelfmanagement

In Utrecht investeren overheden, zorginstellingen en leveranciers van zorg-ICT in een gedeelde aanpak voor zelfmanagement, met als doel om Utrecht neer te zetten als modelregio voor zelfmanagement. Zelfzorg Ondersteund interviewde hierover EBU domeinmanager Gezond Jelle van der Weijde. Hij vertelt over de gezamenlijke aanpak in de regio Utrecht. Lees het interview van Zelfzorg Ondersteund hieronder:

“In 2013 werd een initiatief gestart namelijk eUcepS, het Utrechtse European Network of Personalised Health and Selfmanagement. In een conferentie die we datzelfde jaar organiseerden merkten we dat veel partijen in de regio zich al bezighielden met zelfmanagement, maar elkaar nog niet kenden. EBU brengt die partijen bij elkaar”, aldus Jelle van de Weijde. De Economic Board Utrecht (EBU) stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden met als doel een groene, gezonde en slimme regio.

Samen optrekken met grote steden

Met het UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, de Hogeschool voor de Kunsten en Universiteit Utrecht heeft de regio een concentratie van kennis en kunde. Die creativiteit en toepassing van wetenschappelijke kennis levert een uniek klimaat op. “Hoewel er in het Utrechtse binnen de wetenschap en bedrijfsleven wat minder de behoefte is om snel op trommel te slaan over resultaten, is er absoluut geen gebrek aan leiderschap in Utrecht”, merkt hij op.

“Veel partijen in de regio hielden zich al bezig met zelfmanagement, maar kenden elkaar nog niet. Wij helpen om die partijen rond het onderwerp zelfmanagement bij elkaar”

 

Ook op het gebied van zelfmanagement zijn er in de regio Utrecht volop ontwikkelingen. Zo liep er een succesvol project in de Utrechtse wijk Noordwest, het project Leefstijl Ondiep. PAZIO biedt een eHealth-platform dat meerdere online zorg- en welzijnsdiensten en portalen bundelt. Daarmee kunnen Saltro als diagnostisch centrum, maar ook gezondheidscentra in Utrecht, waaronder Julius Gezondheidscentra en Ondiep, digitale diensten aanbieden aan hun patiënten.

Samen optrekken met grote steden

Door nauw op te trekken met zorg- en welzijnsaanbieders, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, kan de regio een aantal huidige obstakels tackelen, zegt Van der Weijde. “Als het op zelfmanagement aankomt, moeten zorgprofessionals nog worden opgeleid om de volle reikwijdte van zelfmanagement te kunnen inzetten. Dat gaat gepaard met het ontwikkelen van een juiste mindset en de juiste skills om met zelfmanagement aan de slag te kunnen gaan. Dat is een uitdaging voor onze zorgorganisaties en onderwijsinstellingen.”

Ook is er volgens hem nog onbekendheid bij de consument. Lang niet alle inwoners van Utrecht zijn op de hoogte van de digitale mogelijkheden die nu al beschikbaar zijn. “Ook de digitale vaardigheden ontbreken soms, vooral in wijken waar een relatief arme bevolking woont die niet taalvaardig is of geen internettoegang heeft. Ook ontbreekt een goed aanbod voor migranten en andere culturen.” Dat is volgens Van der Weijde een maatschappelijk probleem waar meer grote steden mee te maken hebben. Daarom heeft de gemeente Utrecht een city deal over zelfmanagement in voorbereiding om dit samen met de drie grote steden – Den Haag, Rotterdam en Amsterdam – op te pakken.

Ook ICT is een cruciale factor, wil je optimaal samenwerken tussen zorg- en welzijnsorganisaties en eHealth breed beschikbaar maken. “Te vaak zien we dat systemen nog niet op elkaar aangesloten zijn en dat informatie-uitwisseling bemoeilijkt wordt. Met de transities van centraal georganiseerde zorgtaken die nu bij de gemeente liggen, gaat ICT een nog belangrijkere rol spelen”, verwacht hij.

9 oktober Get Connected

9 oktober vindt het EBU Get Connected jaarcongres plaats. Eén van de werksessies zal in het teken staan van zelfmanagemend. Jelle van der Weijde: “Hoe creëren we een gedeelde zelfmanagement missie? Met deze bijeenkomst willen we best pratices uit de regio tonen en laten zien waar we aan werken in Utrecht. Aan het einde van de dag is er een actieplan opgezet en willen we commitment van partijen vastleggen.”

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548