Domein
Categorie

Utrecht Challenge Alliantie: hack de regio

Terug naar 2016. Utrecht was gastheer van de Campus Party, het grootste techfestival ter wereld. Duizenden studenten, startups, gamers en geeks kwamen samen om de toekomst vorm te geven. In korte tijd ontwikkelden zij zoveel mogelijk creatieve en vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hoe? Met challenges en hackathons.

Dat smaakte naar meer. Was deze aanpak destijds nog nieuw voor onze regio, inmiddels zijn challenges voor steeds meer kennisinstellingen een aantrekkelijk opleidingselement. Vaak in samenwerking met het bedrijfsleven.

Niet alleen het onderwijs wordt hierdoor verrijkt. Bedrijven ervaren de interactie met studenten als zeer positief. Met name de exploratieve houding en hun denken outside the box spreken tot de verbeelding.

Win-win-win dus. Maar dan vooral als meerdere partijen dit samen doen en niet iedereen opnieuw het wiel uitvindt. Daarom bracht de Human Capital Agenda van de EBU in september 2017 kennisinstellingen bijeen voor de verkenning van een cross-sectorale samenwerking. Geen losse initiatieven maar een Utrecht Challenge Alliantie die studenten van verschillende opleidingen structureel koppelt aan maatschappelijke uitdagingen.

Al snel was er consensus over koers en aanpak. Illustratief voor de Utrechtse regio, waar partijen elkaar vaak en goed weten te vinden bij kansrijke proposities. UU en HU brachten de Utrecht Challenge Alliantie als City Deal in waardoor financiële ondersteuning van het Ministerie van OCW beschikbaar kwam. Een kwartiermaker brengt nu de samenwerking verder.

Welke bedrijven en overheden brengen de Utrecht Challenge Alliantie naar een next level?

Ramses de Groot, domeinmanager HCA

Vanuit de Human Capital Agenda van de regio draagt de Challenge Alliantie bij aan de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt. Zij helpt bij de transitie naar levensecht leren. Door het bestaande onderwijsbestel uit te dagen en verschillende onderwijsniveaus en -richtingen te verbinden, lijkt het beroepsonderwijs nog meer op de praktijk. Ook daar wordt immers samen aan vraagstukken gewerkt. Zo ontstaan dwarsverbanden waarmee we het talent van de toekomst ontwikkelen en voor de regio behouden.

Om blijvend waarde te creëren, is opvolging van de output cruciaal. Bijvoorbeeld via doorontwikkeling van een challenge met een nieuwe groep studenten of start-up. Het Utrechtse ecosysteem is prima in staat deze concrete opvolging te realiseren. Zo bouwen we samen verder aan onze Human Capital Agenda.

Chapeau kennisinstellingen, voor het starten en versnellen van de Utrecht Challenge Alliantie! Als regio zijn we nu klaar voor de volgende stap. Gemeenten en provincie zie ik als hofleveranciers van grote maatschappelijke vraagstukken die studenten in de eigen regio vervolgens van alle kanten onderzoeken. Ook bedrijven kunnen uitdagende challenges inbrengen. Vanzelf ontstaan dan nieuwe netwerken die kennis beschikbaar stellen, maar zeker ook actief willen participeren.

Hoe gaaf zou dat zijn? Graag daag ik u daarom uit voor een nieuwe challenge: hack de regio. Welke bedrijven en overheden brengen de Utrecht Challenge Alliantie naar een next level?

Beeld: Robert Oosterbroek

Ramses de Groot

Ramses de Groot is domeinmanager Human Capital Agenda bij Economic Board Utrecht.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58