Domein
Initiatief
Categorie

./utrecht: dé nieuwe startup hub van Utrecht

Morgen, woensdag 28 maart 2018, wordt ./utrecht geopend door startupambassadeur prins Constantijn van Oranje-Nassau, ondernemer John Fentener van Vlissingen en burgemeester van Utrecht Jan van Zanen. ./utrecht is dé nieuwe startup hub aan de Europalaan. Inez Teunissen, directeur van StartupUtrecht blikt in deze blog vooruit wat ./utrecht voor Utrecht betekent.

Met de komst van het morgen te openen ./utrecht zet Utrecht de volgende stap in haar ambitie om een van de beste steden in Europa voor startups te worden. En er zit nog meer in het vat als ook kennisinstellingen meer ruimte scheppen voor ondernemerschap en samenwerking.

Het waren rake én ware woorden van prins Constantijn vorige week tijdens het South By Southwest (SXSW) in Austin in een gesprek met nu.nl: Nederland kan concurreren met Silicon Valley zolang ondernemers meer risico's durven te nemen en overheid en bedrijfsleven beter samenwerken. ‘Geen enkel land  is zo goed gepositioneerd als Nederland: qua ligging, klimaat en politiek. We hebben veel geld, een betrouwbare overheid en grote multinationals.’

Waar Nederland inderdaad als land alle voorwaarden in huis heeft om impact te creëren op het mondiale startuptoneel, heeft Utrecht dat op Europees, nationaal en lokaal niveau. Met een hoogopgeleide bevolking, internationaal gerenommeerde incubators als UtrechtInc en Dutch Game Garden, uitstekend Engels sprekende inwoners, sterke ICT-faciliteiten, een fantastische bereikbaarheid en topopleidingen, spelen we steeds serieuzer mee om de prijzen en trekken we meer en meer toptalent aan uit binnen-en buitenland.

Maar ook voor Utrecht geldt: we kunnen alleen succesvol zijn als zowel  de overheid, als universiteiten en het bedrijfsleven bereid zijn hun eigen silo’s te verlaten en samen een vuist willen maken voor ondernemerschap. 

De komst van ./utrecht aan de Europalaan is wat dat betreft een goed voorbeeld hoe je met slechts ondernemerschap en verbinding als gereedschap gaten in het ecosysteem dicht. Een private partij, investeringsmaatschappij Boron in dit geval, die samen met partners als de gemeente, Rabobank Utrecht, Capgemini, SHV, Walvis en StartupUtrecht de handen ineenslaat om een werklocatie specifiek voor startups en scale-ups te openen. Een plek voor honderden arbeidsplaatsen, een plek voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerkingen en een plek waarvan zowel de gemeente als het bedrijfsleven en de startups profiteren.

Dit over de eigen muren van je eigen silo durven te kijken en met de juiste partners je kennis te gelde maken,  zou trouwens ook voor de Utrechtse kennisinstellingen de weg naar voren zijn. Nu blijft – mede door de traditionele focus op toppublicaties - belangrijk wetenschappelijk onderzoek nog te vaak te ver uit het zicht van startups, terwijl universiteiten beter met de juiste partners een omgeving kunnen stimuleren waarin hun kennis via bedrijfjes naar de markt wordt gebracht.

Door nog meer in valorisatie en spin-offs te investeren, creëert de universiteit zelf ook nieuwe connecties met het bedrijfsleven. Connecties die weer kunnen leiden tot financiering van nieuw onderzoek. En zo kruipen we al verbindend en ondernemend gezamenlijk omhoog op de internationale startupladder en blijft één plus één- gelukkig ook in Utrecht -toch nog echt even drie.

Inez Teunissen is directeur van StartupUtrecht. Dit samenwerkingsverband van partners in de brede regio Utrecht zet zich in voor versterking van het startupklimaat in de stad en de regio.

EBU Opiniemakers

Als Economic Board Utrecht hechten we veel waarde aan discussie en meningsvorming rondom actuele kwesties die onze gezamenlijke groen, gezond, slim agenda aangaan. Als katalysator voor vooruitgang. Vanuit de rubriek “EBU Opiniemakers” bespreken en agenderen opinieleiders op frequente basis kwesties. Op onze website als ook tijdens onze live events.

Inez Teunissen

Inez Teunissen is directeur bij StartupUtrecht.

06-20791956 06-20791956