Categorie

Utrecht en Amsterdam op economische missie naar Beieren

Van 11 t/m 14 februari onderneemt Utrecht Region samen met de metropoolregio Amsterdam een economische missie naar de Duitse deelstaat Beieren. De missie heeft een sterk oriënterend karakter en vormt het startpunt van een meerjarige focus op de Beierse regio. Inhoudelijke invalshoeken (‘tracks’) zijn: urban mobility, e-health, digital media, fashion en agrofood. Elke track bestaat uit site visits en ronde tafel momenten.

Van Nederlandse en Duitse zijde wordt deelname van de kant van de private sector, kennisinstellingen en (lokale) overheden verwacht. Het programma biedt de kans om per track geïnformeerd te worden over regelgeving / trends en verwachtingen. Uiteraard biedt de missie uitstekende mogelijkheden om contacten te leggen met relevante partners.

Daarnaast is het een kans voor de regio's Utrecht en Amsterdam zich te profileren als betrouwbare, innovatieve en duurzame handelspartner voor de regio Beieren. Een betekenisvolle dialoog tussen partners uit beide landen/regio's moet de basis leggen voor toekomstige samenwerking en nieuwe business. 

Nederlandse bedrijven richten zich in de samenwerking met Duitsland voornamelijk op partners in de grensregio's, Zuid-Duitsland wordt hierdoor vaak over het hoofd gezien. Dit terwijl de regio goed pas bij onze regio's Utrecht en Amsterdam. Waar de Duitsers bekend staan om hun kwaliteit en zorgvuldigheid, staan we hier in Nederland te boek als creatief en een land dat buiten de gebaande paden treedt. 

Het is voor bedrijven mogelijk om deel te nemen aan de handelsmissie naar, aan deelname zitten geen kosten verbonden. Reis en verblijf zijn wel voor rekening van de deelnemer. Aanmelden kan nog tot 16 januari. 

Meer informatie over de missie, inschrijving en het programma vindt u op info.economicmission.nl/bayern.

Jaap Breugem

Jaap Breugem is domeinmanager Internationalisering bij Economic Board Utrecht.

06-40398931 06-40398931