Domein

Utrecht kent bovengemiddelde economische groei

De stad Utrecht presteert bovengemiddeld met 2,4% economische groei in het jaar 2016 (CBS, 2017). Hiermee is een tweede plaats behaald wat betreft de economische groei van de vier Nederlandse grote steden. Enkel Amsterdam presteerde beter met een groei van 3%. Daarmee worden de reeds gepubliceerde verwachte resultaten over 2016 bevestigd. Niet alleen de economie van de stad groeide, maar ook de economie van de provincie groeide in 2016 met 2,5%. Dit is conform het landelijk gemiddelde. De werkgelegenheid in de provincie Utrecht is in de afgelopen periode toegenomen met 1,4%. Daarnaast daalt de werkeloosheid naar 5,2% van de beroepsbevolking en steeg het volume van het BBP en BRP.

Voor 2018 wordt verwacht dat de economische groei zich voortzet met meer dan 3% (CPB, 2017). De huidige trends in werkgelegenheidsgroei en afname van werkloosheid lijken zich ook voort te zetten. Dit is uiteengezet in de Expansieve begroting van het Centraal Planbureau. Sinds 2007 heeft groei in deze mate zich niet meer voorgedaan. De hoogconjunctuur zorgt voor een procyclisch begrotingsbeleid van de overheid waarbij de overheidsuitgaven stijgen met 3,5%.

Meer over de regionale economie (CBS)

Meer over de expansieve begroting van het CPB

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.