Domein
Thema
  • Slimme mobiliteit
Categorie

Utrecht Mobility Challenge van start

Anders reizen voor een duurzaam bereikbare regio Utrecht

De komende jaren wordt de regio Utrecht steeds minder goed bereikbaar. Utrecht groeit: er komen meer bewoners bij en steeds meer bedrijven vinden Utrecht als vestigingsplaats. Ook zijn er steeds meer reizigers die van, naar of via de regio reizen. Dit leidt tot grotere verkeersdrukte, meer files en vertragingen en daarmee meer druk op het werken, het dagelijks leven en de leefomgeving.

Met de overgang naar een duurzamere regio gaat reizen er in de toekomst heel anders uitzien: niet met meer wegen en sporen, maar met nieuwe mogelijkheden, slimmer gebruik van vervoersmiddelen en digitale technologie en met flexibelere verplaatsingen. Alleen zo blijft Utrecht in de toekomst een bereikbare, competitieve regio voor bedrijven, een  toegankelijke regio voor bewoners en een duurzame regio voor gezond stedelijk leven voor toekomstige generaties.

Nieuwe samenwerking

De challenge is een bijzondere samenwerking waarbij onderwijs (ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht), Gemeente Utrecht en Economic Board Utrecht als Utrecht Challenge Alliantie de krachten hebben gebundeld met Provincie Utrecht, Sweco en Rijkswaterstaat. Doelstelling is om zo met de teams in de challenge samen tot heel ander soort oplossingen te komen om Utrecht in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden. Volgens Klaes Sikkema van Economic Board Utrecht kunnen de studententeams hier veel aan bijdragen met deze challenge: ‘Studenten zijn vrijer in hun manier van denken en die vrijheid is nu hard nodig om tot nieuwe oplossingen te komen. Zij nemen niet de belemmerende bagage mee die wij als organisaties wel meenemen,’ aldus Sikkema.

Vormgeven aan de toekomst

De teams die deelnemen aan de challenge zijn interdisciplinair samengesteld uit een groep van 35 studenten vanuit MBO, HBO en universitaire opleidingen en programma’s als Sociale Geografie, Civiele Techniek, Data Driven Design, Smart Sustainable Cities en Spatial Planning. Met hulp van experts van de betrokken organisaties zoeken zij naar nieuwe oplossingen om bewoners en bedrijven duurzame, innovatieve en flexibele mogelijkheden te bieden om zich te verplaatsen. Met deze challenge dagen we een nieuwe generatie uit om nieuwe oplossingen te bedenken om het reizen van de toekomst vorm te geven.

De Utrecht Mobility Challenge vindt plaats van 14 t/m 22 november 2019 op locaties bij Gemeente Utrecht en bij het LEF Future Centre bij Rijkswaterstaat, waar ook de eindpresentaties plaatsvinden.

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018