Domein
Categorie

Utrecht Onderwijsstad

“Leraren maken het onderwijs. Zij zijn ons kapitaal”, zei Nico de Jong, voorzitter van het Platform Onderwijspact Regio Utrecht, onlangs. Ik ben het roerend met hem eens; naar aanleiding van onze docent-van-het-jaar-verkiezing schreef ik ook over onze docenten als kapitaal van de organisatie. Maar waar ik een vrolijke aanleiding had, luidde De Jong de noodklok. In de regio Utrecht dreigt de komende jaren namelijk een groot tekort aan leraren te ontstaan in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Schoolbesturen uit de regio hebben zelf de regie genomen om tot een oplossing te komen: het Onderwijspact. In dit samenwerkingsverband zetten scholen en instellingen zich samen in om het lerarentekort aan te pakken, onder andere door met het bedrijfsleven te zoeken naar manieren om een switch tussen bedrijfsleven en onderwijs te vereenvoudigen. Het bedrijfsleven heeft alle reden om te helpen de onderwijskwaliteit in de regio te bewaken. De beroepspraktijk is in grote mate afhankelijk van voldoende geschoold personeel dat beschikt over de juiste (digitale en communicatieve) competenties, zeker in onze kennisregio.

De drempel verlagen tussen bedrijfsleven en onderwijs is één manier om de lerarentekorten te bestrijden. Volgens mij moeten we echter ook kijken naar het aantrekkelijker maken van het vak zelf. Fulltime voor de klas staan en jaar in jaar uit dezelfde stof op dezelfde manier behandelen, dat past niet meer in deze tijd. De beroepspraktijk vraagt om dynamisch onderwijs, aansluitend bij de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en met een nadruk op competenties. Maar niet alleen de beroepspraktijk vraagt daarom, ook de moderne leraar: om een uitdagende werkomgeving waarin hij of zij zich kan blijven ontwikkelen, misschien wel parttime, aansluitend op een baan in de beroepspraktijk. Door in te zetten op onderwijsinnovatie, zetten wij bewust ook in op een aantrekkelijke invulling van het vak van docent. Een goed voorbeeld hiervan is de conferentie game-didactiek, die ik op 1 februari mocht openen. Door spelelementen te gebruiken in het onderwijs, ontwikkelen we nieuwe mogelijkheden tot leren én dagen we docenten op een leuke manier uit in de ontwikkeling van hun vak en van zichzelf.

De sleutel tot het oplossen van het dreigende lerarentekort ligt niet enkel bij het onderwijs. Of bij de beroepspraktijk, of bij de overheid. Passend, up-to-date onderwijs vraagt om een gezamenlijke, brede aanpak. In deze uitdaging weten we elkaar steeds beter te vinden. Denk aan SamUZ, dat zorg- en onderwijsorganisaties uit de regio Utrecht verenigt in de strijd tegen tekorten in de gezondheidszorg. Of de Digital Competence Hub, die ICT en onderwijs verenigt. Ook de provincie blijft graag geïnformeerd en denkt waar mogelijk mee: een goed opgeleide beroepsbevolking dient immers een breed belang. Niet verwonderlijk dus de aanpak van het lerarentekort ook ter sprake kwam tijdens het werkbezoek aan de HU van de Utrechtse Commissaris van de Koning Willibrord Van Beek.

Als regio hebben we alles in huis om de problemen in het onderwijs aan te pakken en Utrecht op de kaart te zetten als onderwijsinnovatiestad: we hebben de opleidingsmogelijkheden, een sterke creatieve sector en de kennis in huis. Bovengenoemde initiatieven laten zien dat de wil er is, bij onderwijs, bedrijfsleven én overheid. Door samen op te trekken, kunnen we niet alleen efficiënt en effectief optreden maar vergroten we ook onze herkenbaarheid buiten de regio, wat weer kansen schept voor toekomstige samenwerking – tot in Brussel aan toe.

Zo is innovatief onderwijs en onderwijsvernieuwing een van de sleutels tot versterking van de concurrentiekracht van onze regio. Bedrijven, burgers, onderwijs en overheid; we profiteren uiteindelijk allemaal van de investering in Utrecht als onderwijsstad. Laten we ons daar dan ook samen voor inzetten.

EBU Opiniemakers

Als Economic Board Utrecht hechten we veel waarde aan discussie en meningsvorming rondom actuele kwesties die onze gezamenlijke groen, gezond, slim agenda aangaan. Als katalysator voor vooruitgang. Vanuit de rubriek “EBU Opiniemakers” bespreken en agenderen opinieleiders op frequente basis kwesties. Op onze website als ook tijdens onze live events.

Jan Bogerd

Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht en EBU boardlid Human Capital Agenda.