Domein

Utrecht sterk in niet-technologische innovatie

Utrechtse bedrijven zijn bovengemiddeld actief in niet-technologische innovatie. Het niveau aan technologische innovatie ligt slechts een fractie onder het Nederlands gemiddelde, ondanks het ontbreken van een omvangrijk cluster aan technologiebedrijven. Dit blijkt uit een nadere regionale analyse van de innovatie-enquêtes van het CBS. Van de Utrechtse bedrijven die innoveren, doet 71% dat op gebied van bijvoorbeeld marketing en organisatie, tegenover 61% gemiddeld in Nederland. Daarmee ligt Utrecht ver voor op erkende innovatiekoplopers zoals de provincie Noord-Brabant. Daar ligt het accent op technologische innovatie: van de innoverende bedrijven doet 80% aan technologische innovatie, en 53% aan niet-technologische innovatie. In Utrecht is 75% van de innoverende bedrijven actief in technologische innovatie, tegenover 78% landelijk.

Download de dataset via het CBS

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.