Domein
Categorie

Utrechtse ondernemers minder optimistisch over 2020 en 2021

Ondernemers in de provincie Utrecht worden voorzichtiger met investeren en het aannemen van personeel. Dat blijkt uit de regionale resultaten van de conjunctuurenquête die CBS samen met KvK, VNO-NCW, MKB Nederland en EIB periodiek uitvoert. De groeiende onzekerheid over de mondiale economie en de afkoelende handel lijken hierbij een rol te spelen. In haar regionale prognoses ziet ING ook een terugval van de economische groei van de provincie: van 3,4% in 2019 naar 1,8% in 2020. Dat niveau ligt wel boven het Nederlands gemiddelde van 1,5%.

In februari gaf 22% van de Utrechtse ondernemers aan dat de personeelssterkte de afgelopen drie maanden was uitgebreid. In dezelfde maand een jaar eerder was dat nog 25%, net als in februari 2018. Van de ondernemers gaf 20% aan de komende drie maanden te zullen uitbreiden, een daling ten opzichte van een jaar eerder. Een kwart verwacht in 2021 nog te zullen groeien in personeelsomvang. Het percentage ondernemers dat zegt geremd te worden door personeelstekort, is dan ook licht aan het dalen; een op de vijf ondernemers heeft daar nu last van, net zoveel als gemiddeld in Nederland.

De investeringsbereidheid van Utrechtse ondernemers daalt sinds het hoogtepunt medio 2016. Toen verwachtte een kwart van de ondernemers dat ze in het lopende jaar meer zou investeren. Inmiddels is dat gedaald naar 15%. Meer dan driekwart van de ondernemers wil zijn investeringen in 2020 op peil houden.

Verschil landelijk gemiddelde

Tussen Utrechtse ondernemers en het landelijk gemiddelde bestaat een opmerkelijk verschil, dat lijkt samen te hangen met de economische structuur. Utrechtse ondernemers zeggen vaker (25%) dan gemiddeld in Nederland (21%) dat ze de komende tijd meer personeel willen aannemen. Daartegenover willen Utrechtse ondernemers hun investeringen minder vaak (15%) dan gemiddeld (18%) intensiveren. De economie van de provincie leunt sterk op dienstverlening: zakelijke diensten (IT, advisering, financiële instellingen, onderzoek), consumentendiensten (groot- en detailhandel, horeca) en publieke diensten (zorg, onderwijs). Meer omzet wordt in dienstensectoren eerder gerealiseerd met meer mensen dan met investeringen in IT of machines.

EBU Research nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden van onderzoeken, economische cijfers over de regio Utrecht en meer? Schrijf u dan in voor de EBU Research nieuwsbrief

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.