Domein
Categorie

Utrechtse Onderwijssector gaat groeiend lerarentekort te lijf

In de regio Utrecht investeren schoolbesturen ruim 200.000 euro in een Onderwijspact om zelf een antwoord te bieden op het lerarentekort. Naast een meer traditionele arbeidsmarktaanpak kiest het Onderwijspact ervoor om te onderzoeken hoe technologie en digitalisering als een hefboom kunnen fungeren in de aanpak tegen het lerarentekort. 

Het feit dat onderwijsinstellingen zich op deze manier organiseren én de link leggen met technologie en digitalisering, past perfect binnen de visie van de EBU als het gaat om ons human capital. Als EBU ondersteunen we deze beweging dan ook van harte en gaan we vanuit onze Human Capital Agenda graag de samenwerking met Het Onderwijspact aan om gezamenlijk tot een structurele oplossing te komen voor het lerarentekort.

Het Onderwijspact

In de regio Utrecht ontstaat tot 2022 een jaarlijks tekort van ruim 120 FTE aan leraren in po, vo en mbo. Het tekort wordt veroorzaakt door vergrijzing en een dalende instroom van leraren. ‘We verwachten in de komende periode steeds moeilijker onze vacatures te kunnen vervullen’ geeft Nico de Jong, voorzitter van het Platform Onderwijspact Regio Utrecht, aan, ‘Leraren maken het onderwijs. Zij zijn ons kapitaal. Bij een groeiend tekort aan leraren staat op termijn de kwaliteit van het onderwijs in de regio Utrecht onder druk’. De schoolbesturen en scholen uit de regio Utrecht maken zich hierover ernstig zorgen en hebben daarom een pact gesloten: het Onderwijspact. Een samenwerkingsverband waarin scholen en instellingen zich ‘logo-loos’ inzetten om het lerarentekort aan te pakken.

Extra leraren nodig!

De afgelopen jaren is er landelijk en regionaal op veel verschillende manieren geïnvesteerd in de werving van leraren. Een aantal van deze bewezen maatregelen blaast het Onderwijspact nieuw leven in. Het doel is om in vier jaar tijd meer dan 500 leraren te werven die kiezen voor een toekomst in het onderwijs in de regio Utrecht. Daarnaast zijn we met het bedrijfsleven op zoek naar manieren om ervoor te zorgen dat docenten, makkelijk kunnen switchen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Maar ook andersom.

Technologie toepassen

Het Onderwijspact wil als aanjager fungeren voor onderzoek naar de mogelijkheden van de toepassing van technologie bij kennisoverdracht. De technologieroute als hulpmiddel om het lerarentekort te bestrijden is een novum. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: technologie draagt bij aan de aanpak van het kwantitatief lerarentekort én staat ten dienste van het werk dat de docent in de klas doet. ‘Digitalisering en flexibilisering zijn de ingrediënten om het verschil te maken’ aldus Jaap van Voorst, directeur Hogeschool Utrecht - Instituut Archimedes ‘hiermee innoveren we niet alleen het onderwijs, maar maken we het beroep van leraar ook veel aantrekkelijker’.

Lees meer over de Human Capital Agenda van de EBU

Ramses de Groot

Ramses de Groot is domeinmanager Human Capital Agenda bij Economic Board Utrecht.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58