Domein
Thema
 • Circulaire economie
Initiatief
Categorie

Uw kantoor als een grondstoffendepot?

Donderdag 11 oktober vond het Get Connected jaarcongres 2018 plaats, met in de ochtend diverse interactieve sessies, waaronder de dialoogsessie Kantoren als Grondstoffendepot.

Op dit moment is voor kantooreigenaren afvalverwerking een kostenpost. Maar door dit anders te organiseren, kan slim omgaan met afval juist geld opleveren, leiden tot minder CO2-uitstoot en zelfs het grondstoffenverbruik verminderen. Het consortium Circular Office gaat van kantoren in de regio Utrecht grondstoffendepots maken, door de keten van inkoop, schoonmaak, catering en afval slimmer in te richten.

Het doel van het initiatief is om tot minstens 50 Kantoren als Grondstoffendepots te komen. Daarvoor is het noodzaak dat kantooreigenaren het nut, de noodzaak maar vooral ook de voordelen hiervan inzien. Om deze vraagontwikkeling een impuls te geven, ontvangt het Circular Office consortium, bestaande uit bestaande uit de Koninklijke BammensReturnity B.V.Sodexo en Westerveld aanvullende financiering middels de EBU Uitvoeringsverordening.

Circular Office heeft een groot aantal supportive partners om zich heen verzameld. Deze wijze van samenwerking stelt het consortium in staat om een totaaldienstverlening te bieden en continu de laatste innovaties betrekken in haar aanpak.

Het afgelopen jaar heeft Circular Office 4 scans uitgevoerd op verschillende kantoorlocaties. Uit de scans kwam naar voren kwam dat voedselverspilling een issue is, eenduidigheid aan inzamelmiddelen vaak ontbreekt en de rol van schoonmaak in relatie tot duurzaamheid nog onderbelicht is.

Tijdens de werksessie op de Get Connected bijeenkomst zijn we op zoek gegaan naar manieren om kantooreigenaren/-gebruikers te stimuleren om stappen te zetten richting een kantoor-als-grondstoffendepot.

De onderstaande 10 adviezen kwamen naar voren:

 1. Zorg er voor dat ‘afvalvrij’ is verankerd is in de strategie van het bedrijf. Een voorbeeldrol van het management op basis van deze strategie is key.
 2. Zorg dus voor voldoende ambassadeurs op alle niveau in de organisatie. Er wordt pas een duurzaam resultaat gerealiseerd als de aanpak ook gedragen wordt door medewerkers.
 3. Voeg een spelelement toe aan de implementatie aanpak werkt goed. Medewerkers zien graag dat goed gedrag beloond wordt.
 4. Zorg er voor dat je dienstverlening van achter tot voor klopt. We hebben een integrale aanpak nodig van inkoop, gebruik, inzameling en verwerking tot nieuwe producten.
 5. Creëer wenkend perspectief. Maak het resultaat en de impact duidelijk aan de hand van best practices.
 6. Besteed voldoende aandacht aan bewustwording bij medewerkers en management. Inzicht en storytelling zorgt voor bewustwording. Wat wordt er gemaakt van de afvalstromen? Hoe gaat het proces bij de verwerkers? Hoe ziet het materialenpaspoort van facility producten er uit?
 7. Deel successen, zowel op de vloer aan medewerkers als in het MVO jaarverslag.
 8. Zorg voor een simpele toolkit, stappenplan om de facility manager te ontzorgen (denk het trias energetica voor afval)
 9. Kleine bedrijven willen ook graag stappen zetten. Wellicht goed om een aanpak te ontwikkelen voor bedrijventerreinen.
 10. We moeten er voor zorgen dat een kantoor als grondstoffendepot normaal is voor de generatie die nu opgroeid. Denk ook eens aan scholen als grondstoffendepot.

Wilt u in contact gebracht worden met het consortium? Wordt uw kantoor het eerste grondstoffendepot? Mail dan naar: circularoffice@economicboardutrecht.nl.

 

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256