Domein
Thema's
  • Data en Gezond Stedelijk Leven
  • Digital Readiness
  • Slimme mobiliteit
Categorie

Verbonden, flexibel en betekenisvol: maak de echte future city

Dit jaar onderzocht de Future City Foundation met 26 partners, waaronder Economic Board Utrecht, hoe we de smart city moeten ontwerpen. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd in het boek: ‘Een slimme stad, zo doe je dat - Verbonden, flexibel en betekenisvol: maak de echte future city’.

Het netwerk neemt aan dat de stedenbouw en de producten die daaruit voortkomen radicaal veranderen. Net zoals dat gebeurde met andere bedrijfstakken. De partners willen begrijpen hoe dat gebeurt, welke kansen dat oplevert en welke risico’s er aan kleven. Het eerste exemplaar is op 28 oktober 2019 verschenen. Met theorie in de vorm van essays en interviews met inspirerende voorlopers. Een modelverordening voor smartcitytoepassingen in de openbare ruimte en 26 andere tutorials met stappenplannen en andere procestools om grip te krijgen op de theorie. En 15 praktijkvoorbeelden, over hoe onze regio’s, steden en dorpen nu al zijn veranderd. Dit boek is een uitgave van de Future City Foundation in samenwerking met 26 partners.

Bestel het boek via www.future-city.nl. Digitaal lezen is gratis, de gedrukte versie kost €29,-.

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018