Domein

Verslag: groen economisch herstel

Op 8 oktober 2020 was er weer een editie van het Utrecht Region Get Connected Jaarcongres. Een bijzondere editie, want dit keer konden ondernemers, bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers uit de regio elkaar niet fysiek treffen. Lees hier het verslag van de sessie Groen economisch herstel.

Aftrap Irene ten Dam (Economic Board Utrecht)

Waarom groen economisch herstel

Een intelligent herstelbeleid geeft herstel van de economie en de werkgelegenheid met veerkracht van de samenleving op een evenwichtige manier gestalte. Om toekomstige welvaart mogelijk te maken sorteert overheidsbeleid idealiter ook voor op de middellange en lange termijn beleidsagenda’s. Dit zijn de grote transities zoals digitalisering en robotisering, verduurzaming (doelen Klimaatakkoord, omschakeling naar een circulaire economie), een inclusieve arbeidsmarkt en inspelen op de vergrijzing. Daarnaast biedt de huidige situatie van lage rentestanden en lage energieprijzen een goede gelegenheid voor groen herstel uit de corona-crisis. De financieringskosten van duurzame projecten vallen momenteel relatief laag uit, waardoor ook duurzame investeringen eerder rendabel zijn.

Bovendien is vooral de energietransitie een belangrijke bron van werkgelegenheid. TNO becijferde voor de duurzaamheidssector een gemiddelde potentie van 50.000 extra arbeidsplaatsen. Uit onderzoek van Nederlandse Vereniging Duurzame Energie-ondernemers (NVDE) blijkt dat de branche vertrouwen heeft in een snelle hervatting van haar rol als banenmotor. Dit biedt perspectief voor werknemers in andere sectoren die hun baan kwijtraken als gevolg van de coronacrisis (werk naar werk trajecten). De noodzaak om juist nu te investeren in verduurzaming wordt ook door het Nederlandse bedrijfsleven breed onderkend. Een coalitie van bijna 300 bedrijven tekenden een Green Recovery Statement. Deze verklaring bevat een dringende oproep aan de overheid om duurzaamheid en inclusiviteit centraal te stellen bij de coronaherstelplannen. Lees hier de interviews met Albron, Bureau Buiten en W/E adviseurs over de ondertekening. 

Lees hier het hele verslag

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256