Domein

Vervolgmeting innovatieve startups

De regio Utrecht en stad Amersfoort tellen 142 innovatieve startups die gezamenlijk voor ruim 600 banen zorgen. Dit blijkt uit de vervolgmeting van de ‘Nulmeting startup ecosysteem in de regio Utrecht’, uitgevoerd door de Economic Board Utrecht. Hoe heeft het startup ecosysteem zich in 2017 ontwikkeld? De vervolgmeting laat zien dat het aantal innovatieve startups ten opzichte van 2016 vrijwel gelijk is gebleven (141 in 2016 en 142 in 2017). Van de 141 innovatieve startups uit nulmeting in 2016 is anno 2017 68% (96 startups) nog actief. De overige innovatieve startups uit 2016 zijn niet in de vervolgmeting opgenomen omdat ze gestopt zijn, verhuisd zijn of de buiten de oprichtingsperiode van 5 jaar vallen. Naast de reeds genoteerde 96 innovatieve startups die in 2017 nog actief zijn, zijn in de vervolgmeting in totaal 46 nieuwe innovatieve startups toegevoegd aan de lijst.

Startupkaart

In de interactieve kaart zijn in totaal 188 innovatie startups uit de regio Utrecht (U10, stad Amersfoort en Hilversum) opgenomen. In de kaart worden alle innovatieve startups meegenomen die uit zowel de nulmeting als de vervolgmeting naar voren zijn gekomen. Indien een startup verhuisd is uit de regio of gestopt wordt dit in de pop-up vermeld.

Bekijk alle 188 innovatieve startups op de interactieve kaart - Innovatieve startups regio Utrecht

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.