Domein
Thema
  • Voeding & Gezondheid
Categorie

Voeding, leefstijl en leefomgeving: thema's binnen Diagnose Voeding & Gezondheid

In september is het programma Diagnose Voeding & Gezondheid gelanceerd. Met het programma wordt gewerkt aan impactvolle innovaties voor een vitaler en gezonder Nederland. Twee thema’s staan hierbij centraal, namelijk Voeding & Leefstijl en Voeding & Leefomgeving.

Voeding draagt bij aan een vitaal en gezond leven. Sterker nog, gezonde voeding kan het ontstaan van chronische aandoeningen vertragen of zelfs voorkomen. Hoe belangrijk dat is blijkt uit de cijfers:

Het aantal mensen in Nederland met een chronische aandoening stijgt van ruim 8,5 miljoen in 2015 naar bijna 9,8 miljoen in 2040. Niet alleen de mensen die het treft zijn daarvan de dupe, de gevolgen zijn ook maatschappelijk. Naar verwachting verdubbelen de zorguitgaven tot 174 miljard euro in 2040. Bovendien leidt de toename van chronisch zieken tot een verminderde arbeids- en maatschappelijke participatie. Aangezien chronische aandoeningen vaker voorkomen bij mensen met een lage opleiding en laag inkomen, werkt deze problematiek door in de tweedeling in de maatschappij.

Het stimuleren van een gezonde leefstijl ten aanzien van voeding en het vormgeven van een gezonde voedselomgeving brengen ingewikkelde vraagstukken met zich mee. Doorbraken zijn noodzakelijk, maar niet eenvoudig te realiseren. Naast voorlichting ten behoeve van bewustwording is het onontbeerlijk om gedragsverandering te bewerkstelligen, alsmede een gezond voedselaanbod. Alle schakels in de voedselketen - van productie tot consumptie en zorg - zijn hierbij betrokken en geen enkele partij is uitgerust om hier alleen verandering in aan te brengen. 

Lees meer over de thema’s binnen Voeding & Gezondheid in het whitepaper

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548