Domein
Categorie

Wakker worden door covid-19: Albron pakt kansen om slimmer te herstellen

Laten we samen leren van deze crisis. Natuurlijk is deze crisis hartstikke naar. Economisch en sociaal gezien. Tegelijkertijd laat het de impact zien die we kunnen bereiken. De lucht is minder vies, er is minder CO2-uitstoot en mensen staan minder in de file. Dus laten we met deze verworvenheden op een slimme manier herstellen en niet gewoon weer terug gaan naar hoe de economie hiervoor was”, zegt algemeen directeur van Albron, Teun Verheij.

De grootste onafhankelijke cateraar van Nederland, gevestigd in De Meern, tekende daarom met bijna 300 andere bedrijven een Green Recovery Statement. Deze verklaring bevat een dringende oproep aan de overheid om duurzaamheid en inclusiviteit centraal te stellen bij de coronaherstelplannen.

Donderdag 8 oktober tijdens het Utrecht Region Get Connected jaarcongres praten  Diederik Samson (Kabinetschef Europese Commissie), Huib van Essen (Gedeputeerde provincie Utrecht), Edgard Creemers (voorzitter van de investeringscommissie van ROM Regio Utrecht) over de kansen van groen economisch herstel.

Lees hier meer en meld je aan

Slimmer economisch herstellen

Maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Bij alles wat je doet rekening houden met de consequenties voor anderen, zowel sociaal als ook voor de natuur. Dat is cruciaal. Dat is altijd al zo en dat proberen wij ook al honderd jaar te doen. Onze ambitie is niet zozeer veranderd door covid-19, maar er ligt nu wel een kans om slimmer te herstellen. Daarom hebben we de Green Recovery Statement getekend”, zegt Verheij.

Waarom met z’n allen in de spits?

Een belangrijke boodschap in de optiek van Verheij is dat we veel kunnen leren van deze crisis voor groen economisch herstel: “Eigenlijk zie je tijdens deze crisis wat er gebeurt als die economie met haar vernietigende werking eens even tot haperen komt. Deze tijd leert ons dus wat je kunt bereiken door het anders te doen. Dat heeft met heel veel vraagstukken te maken. In een grote stad als Utrecht heeft het te maken met mobiliteit bijvoorbeeld: hoe kun je de stad schoner houden? Waarom gaan we met z’n allen in de spits naar ons werk, elke dag opnieuw? Als er minder verkeer door die stad raast, dan is dat gewoon goed voor de atmosfeer in die stad. Dat zie je nu. Laten we de ervaringen van deze tijd gebruiken in het herstel”.

Minder mensen op kantoor, minder lunch op kantoor

Albron wordt door de crisis ook flink geraakt, maar dat betekent niet dat Verheij oproept om alle kantoren weer snel te openen: “In ons vak is het feit dat er minder mensen naar kantoor gaan natuurlijk enorm ingrijpend. Want mensen die elke dag naar kantoor komen, komen vaak ook bij ons lunchen. Het zou daarom verleidelijk voor ons zijn om te zeggen: laat iedereen weer naar kantoor gaan. Maar het is gewoon niet goed. Voor de natuur niet, maar ook voor het welzijn van mensen niet. Want in de file staan is niet alleen een milieuprobleem, maar ook een killer voor je gezondheid en zonde van je tijd”.

Duurzame relaties en impact voor alle stakeholders

Op de lange termijn heeft de economie baat bij een aanpak die in het belang is van iedereen, volgens Verheij: “Je moet niet werken vanuit een eenzijdig economisch belang. Dat is korte termijn denken. Je moet kijken naar de impact voor alle stakeholders. Dat betekent bijvoorbeeld duurzaam met je medewerkers samenwerken, duurzame relaties met je leveranciers, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en stappen vooruit kunnen zetten. Dat je in het economisch verkeer met leveranciers niet dicteert hoe je het wilt, voor de laagste prijs. Maar dat je samen bekijkt hoe je het slim kunt aanpakken, zodat je in de keten zo min mogelijk verspilling hebt.

Bij ons gaat het dan bijvoorbeeld om het proces ‘van boer tot mond’. In de keten willen we samen toewerken naar een voedingsaanbod dat lekker is, gezond en verantwoord en duurzaam geproduceerd. Dat houdt ook in: hebben mensen met een achterstand een kans gehad om mee te werken, is er geen kinderarbeid geweest, hebben we rekening gehouden met dierenwelzijn en het klimaat? En dan moet het ook nog betaalbaar zijn voor iedereen. Dat is de hoge lat waar ik voor vecht. Dat kun je niet alleen, dus daarom moet je meedoen met initiatieven die iedereen aansporen om mee te doen”.

Tekst gaat verder na beeld

Sociale en psychologische component meenemen in beslissingen

De helft van onze activiteiten vinden plaats in personeelsrestaurants. Veel bedrijven zullen ook na de crisis een andere mix van thuiswerken en op kantoor werken aanhouden. Dat heeft impact op Albron. Hoe die balans er precies zal uitzien, daar ben ik erg benieuwd naar. Wat ik wel weet is dat sluiting van veel kantoren vanuit korte termijn economisch perspectief niet zorgt voor sociale cohesie. Er is bij veel bedrijven niet gevraagd aan de medewerkers wat de beste manier en balans is. Ik hoop dat de ondertekenaars van de Green Recovery Statement de sociale en psychologische component wel nadrukkelijk willen meenemen in hun beslissingen. En niet alleen maar louter economisch, facilitair denken. Wacht nou even af en bekijk samen met medewerkers wat een goede balans is. Daarbij hoort ook nadenken over mobiliteitsbeleid. Probeer ook na de crisis buiten de spits om te gaan werken. Wat dat heel concreet vraagt bij ons, is bijvoorbeeld dat het industrieterrein De Rijnzathe buiten de spits met het OV goed bereikbaar wordt”.

Korte termijn denken levert domme beslissingen op

Er zijn ook belangrijke vraagstukken, die nog een lange weg tot herstel hebben: “Een zorgelijke ontwikkeling is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nu zijn uitgevallen; ook bij ons. En als je dan vraagt: wat doe je daar dan aan? Dat weet ik gewoon nog niet zo goed. De sociale werkplaatsen zijn rucksichtslos afgestoten en dat heeft dit maatschappelijke probleem vergroot. We moeten regionaal kijken naar hoe we daarmee omgaan. Daar is het antwoord nog niet op. De infrastructuur voor opvang moet weer worden opgebouwd. Een nieuw debat over publieke voorzieningen is nodig. Sommige voorzieningen moeten we niet zien als kostenpost. Goede zorg is bijvoorbeeld geen kostenpost. Die goed is voor de economie. Ik hoop dat het tekenen van de Green Recovery Statement een signaal is dat aangeeft dat we dit belangrijk vinden om mee te nemen als we gaan herstellen. Dat we het evenwicht weer gaan zoeken.  Beslissen vanuit korte termijn economische overwegingen, levert domme beslissingen op, die uiteindelijk meer geld kosten dan ze opleveren. Dat moeten we ons bedenken bij het herstellen uit deze crisis”.

Geen afdeling duurzaamheid

Groen economisch herstel vergt van iedereen een bijdrage, laat Verheij weten. “Ik heb en wil ook geen afdeling duurzaamheid. Nee, iedereen moet er in zijn rol goed over nadenken wat de lange termijn consequenties zijn, ook voor anderen. Het moet in het hart en ziel en in de businessplannen van bedrijven komen. Groen herstel is goed voor hun economisch herstel op de lange termijn. Dat is mijn overtuiging”.

Laat het na economisch herstel niet in elkaar storten!

En wanneer is zijn de herstelplannen eigenlijk klaar? Verheij: “Het is nu een herstelplan. En ik geloof er echt in dat je dit moment kunt aangrijpen om slim, groen economisch te herstellen. Maar ik hoop dat het niet in elkaar stort als de economie straks weer hersteld is. Die verleiding is natuurlijk groot, maar dat moeten we ons niet laten gebeuren!”

Ondertekenaars

De ondertekenaars van de Green Recovery Statement vragen de regering om de Europese Green Deal tot hoeksteen van deze plannen te maken. Zij roepen op om met de herstelinvesteringen de economie te ondersteunen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals en de doelstellingen uit het Parijs-akkoord. Ook pleiten de ondertekenaars ervoor, op lange termijn zekerheid te bieden over het Nederlandse Klimaatakkoord en te zorgen voor meetbare verplichtingen.

Onder de bijna 300 ondertekenaars zijn ook diverse koplopers uit onze regio aanwezig, zoals Albron, ASR, Band op Spanning, Bureau BUITEN, Cultuur en congrescentrum Antropia, de Volksbank, ENGIE, Interface Nederland, Iwell, Modulo Milieustraten, NS, PaperFoam, PGGM, Pre Consultants BV, ProRail, PwC, Rabobank, Royal Friesland Campina, Royal Haskoning DHV, Sempergreen Group, Sustainalize, Social Impact Factory,, Strukton Groep NV, VELUX Nederland, W/E Adviseurs, Triodos Bank en Zero Food Waste.

Lees hier ook de interviews met ondertekenaars John Mak, directeur van W/E adviseurs en Maarten Kruger, partner bij Bureau BUITEN.

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256