Domein

Utrecht tweede in Europese ranking

In de Regional Competitiveness Index 2016 staat de provincie Utrecht op de gedeelde tweede plaats, na Londen. De index is tot stand gekomen op basis van 74 indicatoren. Deze hebben betrekking op onderwerpen zoals innovatie, bereikbaarheid, digitale infrastructuur, onderwijs, gezondheid en arbeidsmarkt. Volgens de Europese Commissie behoort de regio Utrecht tot de Europese top op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. De regio Utrecht heeft een jonge beroepsbevolking, excellente kennis van wetenschappers, een sterke dienstverlenende economie en nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen. Dit zorgt ervoor dat Utrecht hoog scoort op het gebied van bedenken en toepassen van nieuwe technologieën. Om dit zo te houden moet er de komende jaren geïnvesteerd worden in de vaardigheden van de Utrechtse beroepsbevolking voor een goede match op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor het aantrekkelijk maken van Utrecht voor buitenlands talent. Daarnaast is een grotere instroom naar ICT-opleidingen noodzakelijk om concurrerend te blijven.

In twee eerdere edities van het onderzoek (2010 en 2013) scoorde Utrecht een eerste plaats van de in totaal 263 regio’s. Op de site van European Regional Competitiveness Index zijn interactieve kaarten en webdiagrammen te raadplegen, ook op het niveau van individuele indicatorensets.

De afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht heeft in een speciale uitgave de scores van de regio's in de Europese top 10 met elkaar vergeleken en nader uitgelegd.

Ga naar de onderzoeksflits 

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.