Categorie

“Wereldwijde verstedelijking zorgt voor een enorme potentie”

In de regio Utrecht beschikken we over verschillende bouwstenen die gezamenlijk enorme kansen bieden voor marktpartijen om gevalideerde diensten en producten te ontwikkelen die bijdragen aan gezond stedelijk leven. Als Economic Board Utrecht brengen we deze bouwstenen in contact met elkaar, maar ook met marktpartijen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is bezig om gevalideerde data ter beschikking te stellen over gezondheid gerelateerde effecten van geluid, fijnstof, temperatuur en beweging, plus gegevens over kansrijke interventies. Ben van Berkel (UNStudio) is architect van wereldfaam. Hij benadert zijn vak integraal en deed veel onderzoek naar de effecten van de gebouwde omgeving op de gezondheid van mensen. Begin 2018 richtte Van Berkel UNSense op, een startup op het snijvlak van technologie en architectuur die samenwerkt met het RIVM. 

“Interieurs, gebouwen en steden beïnvloeden mensen in fysiek, mentaal en sociaal opzicht. Door met technologie als sensoren gegevens te verzamelen, ontstaat inzicht in de impact van de gebouwde omgeving op gezondheid en gedrag. Denk aan informatie over luchtkwaliteit maar ook over hoe verschillende groepen bewoners in een gebied bewegen. Deze inzichten kun je vervolgens gebruiken bij het ontwerp van gebouwen en wijken. Het samenspel van architectuur en techniek zo inzetten dat een aantrekkelijke leef- en werkomgeving ontstaat die uitnodigt tot bewegen en interactie. Gezonde, veilige steden bouwen waar je elkaar als vanzelfsprekend ontmoet.”

De toenemende invloed van technologie verandert Van Berkels vak ingrijpend. “Waar de samenleving zich in het iPadtijdperk bevindt, zit de bouwsector nog in de walkmanfase. Om ambities op het gebied van gezond stedelijk leven te realiseren, moet de cultuur van de bouwkolom veranderen. Nieuwe oplossingen vereisen een andere aanpak en innovatieve financiering. We moeten op een minder lineaire manier samenwerken en ons door startups laten inspireren.”

De samenwerking met RIVM past naadloos in deze ontwikkeling. “Hun kennis en data vormen de basis van kansrijke nieuwe toepassingen voor wonen, werken en mobiliteit. Learning by doing is daarbij een geschikte benadering. Starten op een paar locaties, leren van ervaringen en vervolgens opschalen. De wereldwijde verstedelijking zorgt voor een enorme potentie.”

Get Connected

Zowel publieke of maatschappelijke organisaties als private partijen zijn welkom om de data en kennis te gebruiken om toepassingen te ontwikkelen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Kom tijdens het Get Connected jaarcongres van de EBU op 11 oktober aanstaande meer te weten over dit onderwerp.

Namens de EBU is Ton van Mil kwartiermaker in het samenbrengen van de verschillende bouwstenen voor gezond stedelijk leven. Iedereen met goede, nuttige ideeën is van harte welkom om contact op te nemen.

Aanmelden Get Connected

Ton van Mil

Ton van Mil is directeur van de Economic Board Utrecht.

06-51362824 06-51362824