Domein

Werkloosheid daalt verder in alle provincies

Het herstel van de arbeidsmarkt zet door, dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In alle provincies is de werkloosheid de afgelopen drie jaar gedaald, vooral in Flevoland, Friesland en Limburg. Daarnaast nam in alle provincies het aantal openstaande vacatures en de spanning op de arbeidsmarkt toe, het meest in Zeeland en het minst in Zuid-Holland.

Meer vacatures

In het derde kwartaal van 2016 was gemiddeld 5,6% van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Met een percentage van 7,1% was de werkloosheid het hoogst in Groningen. Zeeland heeft al jaren de laagste werkloosheid: 3,5%. Het werkloosheidspercentage in Utrecht ligt op 5% in het derde kwartaal van 2016. Opvallend is de sterke stijging van het aantal vacatures. In het derde kwartaal van 2016 waren er in Nederland in totaal 159.000 openstaande vacatures. Dat is een toename van 70% sinds het derde kwartaal van 2013. In alle provincies is het aantal vacatures in de afgelopen drie jaar toegenomen. De groei was het sterkst in Zeeland, Drenthe en Flevoland. Tegelijkertijd is overal ook de spanning op de arbeidsmarkt toegenomen. Dit betekent dat het aantal werklozen per openstaande vacature is opgelopen.

Stijging arbeidsparticipatie

Bijna overal is ook de arbeidsparticipatie gestegen. In de provincie Utrecht werken relatief de meeste mensen. Daar had in het derde kwartaal 69,1% van alles inwoners tussen de 15 en 75 jaar betaald werk. In de provincie Groningen werken relatief de minste mensen: 62,9 procent. Voor heel Nederland ligt het gemiddelde percentage op 66,2%.

Monique Goddijn-Roso

Monique Goddijn-Roso is onderzoekscoördinator EBU Research.

06-33679242 06-33679242