Domein
Thema
 • Energiepositief wonen & werken
Initiatief
Categorie

Wethouders op NOM-excursie

Op uitnodiging van 033Energie, de gemeente Amersfoort en Economic Board Utrecht deden de wethouders van verschillende Utrechtse gemeenten vrijdag 28 oktober mee aan een kennisexcursie Nul-op-de-Meter in Amersfoort. Wethouder Menno Tigelaar opende de bijeenkomst in het Centrum voor Duurzaam Renoveren.

Pauline Sparenburg, adviseur Milieubeleid van de gemeente Amersfoort, hield een korte presentatie het Europese NeZeR project. NeZeR staat voor Near Zero Energy Renovation. In heel Europa werken overheden in samenwerking met het bedrijfsleven aan de ontwikkeling van energiebesparende renovatieconcepten. Hoewel de omstandigheden kunnen verschillen blijken er ook overeenkomsten te zijn. Enkele conclusies uit het NeZeR project:

 • Technisch zijn er geen belemmeringen;
 • Financiering is een bottleneck, maar biedt ook kansen;
 • Deel kennis en ervaring tussen bouwers en woningeigenaren.

Ton van Mil, directeur Economic Board Utrecht (EBU), legde kort maar krachtig uit waarom de benadering van 033Energie werkt en wat andere gemeenten hier aan kunnen hebben:

 • Gemeente Amersfoort investeert al vanaf 2009 in de organisatiestructuur 033-energie, wat getuigt van een lange termijn visie;
 • Inmiddels is 033-energie een bekend merk in Amersfoort wat vertrouwen schept;
 • Om te kunnen profiteren van de laatste innovaties en expertise van diverse bouwpartijen met bepaalde woningtypes, werkt 033-energie met teams in product markt combinaties;
 • Gemeentelijke organisatie is uitgelijnd op versnelling NOM: snelle welstandsprocedure, legekorting, aanbieden NOM-scan bij aanvraag vergunningen/bestemmingsplannen (dakkapel, splitsen woningen, uitbouw), gronduitgifte en communicatie naar bewoners.

Het advies aan andere gemeenten is daarmee:

 • Zorg er voor dat de interne organisatie is ingericht om je beleidsdoelen te kunnen realiseren.
 • Faciliteer een externe uitvoeringsorganisatie met een product markt combinatie aanpak. 
 • Richt middelen en menskracht en maak je inwoners blij!

Herman Schotman, projectleider van 033Energie schetste vervolgens de ontwikkelingen en resultaten van 033Energie:

 • Tien nul-op-de-meter renovatieconcepten;
 • Beproefde marketing- en communicatietrajecten;
 • Meerdere adviesproducten;
 • No-regretmaatregelen;
 • Complete nul-op-de-meterrenovaties.

De bijeenkomst werd afgesloten met een bezoek aan de jaren ’30-modelwoning in de Hunzestraat, waar de bewoonster enthousiast over de renovatie van haar woning vertelde, aangevuld met technische informatie door Jan Costa, directeur van Bloemendal Bouw, en architect Dieter Dettling.

Ton van Mil

Ton van Mil is directeur van de Economic Board Utrecht.

06-51362824 06-51362824