Domein
Thema
  • Voeding & Gezondheid
Categorie

Whitepaper: Een gezondere voedselomgeving door een gezonder voedselaanbod

In september is het programma Diagnose Voeding & Gezondheid gelanceerd. Met het programma wordt gewerkt aan impactvolle innovaties voor een vitaler en gezonder Nederland. Twee thema’s staan hierbij centraal, namelijk Voeding & Leefstijl en Voeding & Leefomgeving. In deze whitepaper leest u over het thema Voeding & Leefomgeving.

De verleiding tot (over)consumptie is ongekend. Voedsel is overal. Het water loopt ons in de mond wanneer we op het station de geur van vers gebrande noten ruiken. Televisieprogramma's worden onderbroken door reclames. Voedingsmiddelen zijn alom verkrijgbaar, 24/7. Onze omgeving stimuleert ons om te veel te eten en te weinig te bewegen, dag en nacht. We leven in een 'obesogene' samenleving. Om de verleiding tot (over)consumptie te weerstaan moeten mensen weloverwogen keuzes maken en beschikken over een grote mate van zelfcontrole. Echter, dit is zo makkelijk nog niet aangezien voedselkeuzes grotendeels door gewoonten worden bepaald.

Het hoeft geen betoog dat een gezonde voedselomgeving per saldo voor de samenleving de meest gewenste situatie is. Dat die ideale situatie zich niet voordoet is ook duidelijk, maar de vraag die dat oproept is: waarom eigenlijk niet? Welke obstakels staan dit in de weg? Het antwoord is complex en legio factoren spelen een rol. Verscheidene experts zijn gevraagd naar welke obstakels in de voedselomgeving kunnen worden aangepakt om in een aanbod van gezonde (gemaks)producten te voorzien (ter vervanging van ongezonde producten). Benieuwd naar de uitkomst?

 

Download de whitepaper over voeding en leefomgeving

 

Lees ook de whitepaper over het thema Voeding & Leefstijl

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548