Domein
Thema
  • Slim ondernemen
Initiatief
Categorie

Wie groot wil denken, moet groot durven handelen

De mogelijkheden van ondernemingsfondsen met publiek geld voor starters, innovatieve scale-ups en innovatieve projecten in de regio Utrecht zijn beperkter dan de mogelijkheden in andere regio’s. Doodzonde, vindt StartupUtrecht-directeur Inez Teunissen. Zij blikt in deze blog vooruit hoe de overheid in haar ogen meer geld en tijd vrij kan maken voor startups en scale-ups.

"Ik heb weleens van die momenten waarop ik denk dat het leven te goed is in deze provincie.

De zomer is vroeger dan ooit begonnen…de terrassen op de grachten zitten vol…het groen van de stad licht mooi op door de lentezon…alles is makkelijk te berijden per fiets…

Dan realiseer ik me in wat voor bijzonder mooie en prettige provincie en stad ik eigenlijk woon en werk. De grote vraag is alleen: blijft het zo goed?

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland- de 400.000 is al bijna in zicht. We bezwijken bijna onder dat enorme aantal- niet in de laatste plaats door de hoofdbrekens die we hebben over alle uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, gezond leven en mobiliteit die een uitdijende stad nu eenmaal met zich meebrengt. 

Op zulk soort momenten ben ik extra blij met Utrechtse startups en groeiende bedrijven als bijvoorbeeld Snappcar, Solease, Active Cues en WheelsBNB. Omdat zij wendbaar zijn en geen last hebben van bestaande producten, systemen en structuren, spelen zij een cruciale belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe slimme oplossingen die Utrecht ook in de toekomst leefbaar, bereikbaar en groen houden.

Maar deze startups ontstaan en groeien niet vanzelf. Zij kunnen zich alleen ontwikkelen in een klimaat dat daarvoor geschikt is. Een klimaat waarin bovendien voldoende (deels) publiek gefinancierde ondernemingsfondsen aanwezig zijn om ze een kickstart te geven of echt door te laten groeien. Want met het beschikbare geld uit de markt redden met name de bedrijven in de zogenaamde seed-fase het helaas niet.

Startups kunnen zich alleen ontwikkelen in een klimaat dat daarvoor geschikt is

Inez Teunissen, directeur StartupUtrecht

En daar schort het nogal aan, zo blijkt ook uit een onlangs verschenen rapport van PricewaterhouseCoopers. De ondersteuning die de regio starters, innovatieve scale-ups en innovatieve projecten biedt bij het vinden van kapitaal en het opstellen van een goede businesscase is in Utrecht veel beperkter dan in andere regio’s.

De financieringsmogelijkheden die er wel zijn, zijn bovendien moeilijk vindbaar en vaak ondermaats, menen de startups en scale-ups die voor het rapport geïnterviewd werden.

Dat moet beter en dat kan ook heel makkelijk beter. Zo beveelt PwC de oprichting van een overkoepelend innovatiefonds aan voor startups in de vroege fase, aangevuld met een faciliteit van kennisvouchers en subsidies. Dit helpt startups om hun eerste idee te testen tegen beperkte kosten. Ook adviseert PwC de mogelijkheid van de oprichting van een meer strategisch fonds te onderzoeken. Een fonds dat projecten en innovaties mogelijk maakt die zich richten op de strategie en de daaraan gerelateerde maatschappelijke opgaven van onze stad, denk aan de energietransitie, digitalisering en duurzaamheid. Ook adviseert PwC meer business development capaciteit vrij te maken en per gemeentelijk speerpunt een specialistisch team neer te zetten.

Het zijn aanbevelingen die ik stuk voor stuk onderschrijf, want vooruit willen we allemaal, maar vooruit kunnen we alleen als we de beste mensen op de beste plek zetten. En middelen vrijmaken. Geld, resources, tijd en niet te vergeten, een beetje liefde en aandacht van onze lokale overheden."

EBU Opiniemakers

Als Economic Board Utrecht hechten we veel waarde aan discussie en meningsvorming rondom actuele kwesties die onze gezamenlijke groen, gezond, slim agenda aangaan. Als katalysator voor vooruitgang. Vanuit de rubriek “EBU Opiniemakers” bespreken en agenderen opinieleiders op frequente basis kwesties. Op onze website als ook tijdens onze live events.

Inez Teunissen

Inez Teunissen is directeur bij StartupUtrecht.

06-20791956 06-20791956