Categorie

​Wilt u zakendoen in Frankrijk of bestaande zaken uitbreiden?

Ga mee met de economische missie naar Frankrijk onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen en in aanwezigheid van onder andere de minister van Economische Zaken Henk Kamp (onder voorbehoud). Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW zal als zakelijk delegatieleider optreden. Het doel van deze missie is onder meer de bevordering van de handel, wederzijdse investeringen en technologische samenwerking.

Tijdens dit bezoek ligt de focus op de sectoren:

  • Agri & Food
  • Energie
  • High Tech Systemen & Materialen (HTSM)

Met speciale aandacht voor: Aerospace, Biobased Economy, Circulaire economie, Food Innovations, Plantveredeling, Serious Gaming, Smart Cities en Wind op Zee.

Lees meer over de focusgebieden van de missie.

Frankrijk

Frankrijk is een land dat vele voordelen biedt als exportbestemming. Het is goed te bereiken, een hoog ontwikkelde markt (ruim 60 miljoen inwoners) en er zijn goede samenwerkingskansen op het gebied van handel, investeringen, innovatie en onderzoek.

Nederland en Frankrijk zijn strategische handels-, investerings- en innovatiepartners. Beide landen vormen een economisch koppel, steevast in elkaars top 5. Economisch zijn we complementair en hebben we elkaar veel te bieden: van samenwerking in kennis- en waardeketens in landbouw tot vliegtuigbouw en van chemie tot creatieve industrie. In de samenwerking is veel aandacht voor innovatie & ontwikkeling en de economie van morgen: slimme steden & mobiliteit, digitale & circulaire economie, klimaat & energie, agrofood. Het Frans-Nederlands economisch jaar, gelanceerd tijdens de start van de Tour de France in Utrecht en eindigend in de zomer van 2016, biedt een mooi kader om de hechte economische banden tijdens het bezoek te illustreren.

Bedrijvenprogramma

De missie biedt een mooie gelegenheid aan bedrijven en kennisinstellingen om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die deze sectoren bieden en om contacten te leggen met Franse zakenpartners. Tevens kunt u het bezoek benutten om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders.

Daarnaast zal er een Innovatieparade worden georganiseerd. De Innovatieparade is een groot en doorlopend evenement waar creativiteit en innovatievermogen van Nederland in al zijn diversiteit te zien zal zijn. Speciale aandacht zal worden besteed aan Frans-Nederlandse samenwerkingsprojecten en -producten. Nederlandse en Franse hoogwaardigheidsbekleders zullen dit evenement openen.

Indien u een innovatief product wilt exposeren dan kunt u uw interesse kenbaar maken. Uw product zal een dag te zien zijn in het Cité de la Mode et du Design en daarna bestaat de mogelijkheid tot verlenging op de Nederlandse residentie in Parijs in het kader van het Europees voorzitterschap.

Bekijk het volledige programma.

Deelname

Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen uit alle bovengenoemde thema's. Het aantal deelnemers aan de missie en de Innovatieparade is aan een maximum gebonden. De kosten van deelname bedragen € 950 per bedrijf (maximaal 2 personen). Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Individueel vervoer en kosten vervoer product/dienst voor de Innovatieparade komen voor eigen rekening.

Het dienstenpakket dat u hiervoor wordt geboden omvat deelname aan de diverse netwerkevenementen, bedrijfscontacten, Innovatieparade met één product en/of dienst en lokale ondersteuning door de organisatie tijdens het bezoek. Een overzicht van de diverse programmaonderdelen staat vermeld bij het voorlopige programma.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze missie. De inschrijving voor deze missie sluit op 20 januari 2016.

Meer informatie vindt u op de website van RVO.

Jaap Breugem

Jaap Breugem is domeinmanager Internationalisering bij Economic Board Utrecht.

06-40398931 06-40398931