Domein
Categorie

Zonnecellen in het wegdek in Utrechtse regio helpen de energietransitie

Zonnecellen die energie opleveren kennen de meeste mensen vooral van de zonnepanelen op daken. Of de immense zonnevelden die steeds vaker op landbouwgrond worden geplaatst. Maar er zijn meer mogelijkheden. Zo kunnen de zonnecellen ook in het wegdek worden verwerkt.

De energietransitie beïnvloedt de ruimtelijke ordening.

Ad van’t Zelfde van BAM Infra legt uit hoe het idee is ontstaan: “De energietransitie neemt een ruimteprobleem met zich mee. Het huisvesten van zonnevelden en windmolens heeft ruimtelijke consequenties. Het verandert het zicht op en de beleving van het landschap. Mensen willen graag groen om zich heen zien als ze bijvoorbeeld fietsen. Nu wordt landbouwgrond vaak opgeofferd voor zonne- en windenergie. Dat helpt het draagvlak voor zonne- en windenergie natuurlijk niet. En het kan anders. Wij bekijken nu met de provincie Utrecht hoe meervoudig ruimtegebruik kan bijdragen aan de energietransitie

Zonnecellen in het wegdek

In de pilot die BAM Infra uitvoert in de provincie staat meervoudig gebruik van openbare ruimte centraal. Van’t Zelfde: “De vraag is of het mogelijk is om het opwekken van duurzame energie te combineren met infrastructuur, zoals de wegen in Nederland? Daarom besloten we de zonnecellen van het Franse Wattway in te zetten in het wegdek binnen twee Nederlandse pilotgebieden”.

Van provinciale weg naar snelweg

Op de provinciale weg N401 bij Kockengen, waar veel verkeer overheen gaat, wordt al getest met de zonnepanelen in het wegdek sinds het voorjaar van 2018. Nog vrij nieuw is de pilot op een vluchtstrook langs de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Ook daar wordt nu duurzame zonne-energie opgewekt via het wegdek. Van’t Zelfde: “De energie gaat terug naar het net en daarmee kan de verlichting bij de wegen worden voorzien voor elektriciteit”.

Geen horizonvervuiling, maar de snelweg is wel anders

Van ’t Zelfde: “Een voordeel is dat het landschap er niet anders uit komt te zien. Provincies, zoals ook de Provincie Utrecht hebben binnen de verantwoordelijkheden voor de Ruimtelijke Ordening de grote uitdaging om de opwekking van duurzame energie inpasbaar te maken. Daarom vond de Provincie Utrecht het interessant om het met ons uit te zoeken of het werkt. Ook voor netbeheerders is het op termijn interessant, want nu kan er bij opschaling naar veel wegen ook veel energie worden opgewekt, precies daar waar veel mensen zijn”.

Spannend, maar het levert wel energie

Of het inderdaad werkt is volgens Van’t Zelfde spannend: “We weten dat er energie opgewekt wordt. Maar nu moeten we zien hoe het zit met geluid, want dat is anders als je eroverheen rijdt. En is de stroefheid voor de nodige grip voldoende? Hoe is het in de winter en in de zomer? Dat zijn we nu aan het uitvinden met allerlei proeven”.

Opschalen om de energietransitie inpasbaar te maken

Onze ambitie is veel meer van dit soort toepassingen van meervoudig ruimtegebruik te creëren. Bijvoorbeeld ook in fietspaden en parkeerplakken. We zijn ervan overtuigd dat het een oplossing is die past binnen de energietransitie en die zorgt voor het draagvlak door de inpasbaarheid ervan. Opschalen is wel nodig, want alleen dan kan de energietransitie plaatsvinden zonder dat het landschap er onder lijdt”.

EBU Blikvangers

De regio Utrecht kent vele mooie, inspirerende initiatieven die bijdragen aan een groene, gezonde en slimme regio. Onder de noemer EBU Blikvangers delen wij graag deze (succes-) verhalen. Bent of kent u een blikvanger? Mail dan naar info@economicboardutrecht.nl. Bekijk meer blikvangers op de Gezond stedelijk leven initiatievenkaart. 

Gezond Stedelijk Leven initiatievenkaart

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256