Domein
Categorieën

Zorginnovaties voor preventie, behandeling en zorg van het coronavirus

Het coronavirus verspreidt zich snel en is op 11 maart 2020 officieel tot pandemie verklaard. Nationaal en regionaal gaan innovatie zorgtransformatoren de uitdagingen, die deze pandemie met zich meebrengt, in hoog tempo gezamenlijk aan. Op zorginnovatie.nl staan vele innovaties die bijdragen aan de preventie, behandeling en zorg van het coronavirus. Voor u heeft Zorginnovatie.nl de volgende innovaties op het gebied van werken op afstand, hygiëne, onderzoek, eenzaamheid en communicatie op een rij gezet:

De coronacrisis zorgt binnen de zorg voor grote uitdagingen. In veel gevallen mogen artsen, behandelaren en gespecialiseerd verpleegkundig personeel nog maar heel beperkt op locatie komen. Technieken als Agumented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) maken het mogelijk om de zorg op afstand te leveren.

Smart Glass

Smart Glass is een bril met een camera waarmee een videogesprek kan worden gestart. Zo kan de zorgverlener een arts of een andere zorgprofessional laten meekijken op de werkvloer en direct advies geven. Dit bespaart zowel de patiënt als de zorgverlener een extra huisbezoek. Dankzij de bril heeft de zorgverlener tijdens het bellen de handen vrij.

Louise de Wijk van SmartGlass: “Door de inzet van de Smart Glass brengen we de expertise van zorgprofessionals op het juiste moment en op de juiste plek bij elkaar. Via de Smart Glass die de zorgprofessional draagt, kijkt een behandelaar of specialist live mee via de Genzõ app op een smartphone of tablet. Naast meekijken, communiceren zij ook met elkaar. Zo kan de behandelaar tips en adviezen geven en de situatie beoordelen. De zorgprofessional heeft de handen vrij en kan direct handelen.”

Psylaris

Psylaris biedt iedere therapeut de mogelijkheid aan om gedurende deze crisis gratis optimale EMDR-sessies te kunnen laten plaatsvinden. In tijden van het coronavirus is een therapeut verplicht om via beeldbellen therapie te geven. Deze methode wordt momenteel door honderden therapeuten gebruikt binnen Nederland.

Een oplossing voor het tekort aan therapeuten en beperkte fysieke contact in de GGZ wordt gerealiseerd door Psylaris. Met haar VR oplossing is het mogelijk om EMDR sessies zelfstandig te laten verlopen waardoor er minder fysieke sessies noodzakelijk zijn en een cliënt intensiever behandelt kan worden voor minder kosten.

Mike Verhiel, CEO Psylaris: “Bijna dagelijks veranderen de inzichten in COVID-19 triage en behandeling. Een hele grote uitdaging is hoe je al deze nieuwe kennis bij alle zorgverleners krijgt. Op dit moment gebeurt dat veel met e-learnings, zakboekjes, proces-flows en mondelinge overdracht. Dat is foutgevoelig en vraagt veel tijd, energie en aandacht van de zorgprofessional. Tijd, energie en aandacht die juist nu erg schaars is en dus niet gegeven kan worden aan de patiënt of nog belangrijker aan de zorgverlener zelf.”

We are not

We are not heeft in korte tijd, vanwege het coronavirus een SEH-triage webapplicatie (COVID-demo.wearenot.com) gemaakt voor het Maastricht UMC+. Het hele triage protocol, triage proces en COVID-casusdefinitie worden door de webapplicatie ondersteund.

De zorgverlener vult de gegevens van de patiënt in en de applicatie geeft aan of en welke vervolgonderzoeken nodig zijn en uiteindelijk welk risico deze patiënt loopt. Op basis van deze uitkomsten wordt een locatie in het ziekenhuis aangewezen waar de patiënt geplaatst zal worden en onder welke virale bescherming deze patiënt behandeld moet worden.

Fabian Tijssen van We are not: "Mensen zorgen voor mensen. De zorg wordt gevormd door mensen met een roeping. Zij kunnen alleen hun roeping volgen als zij weer ruimte krijgen. Ruimte om te zorgen voor anderen, te ontdekken en te ontwikkelen, ruimte om het goede te doen. Bij alles wat wij bedenken en ontwikkelen staat de mens centraal zodat onze innovaties ruimte voor de zorgverlener realiseren."

Hulpvraag: Wens om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de privacy-eisen rond technische communicatie en opslag van medische gegevens.Wens om de zorgverlener zo intuïtief mogelijk te laten werken via een beter uitgedachte user-experience van de interface.Graag zouden wij input willen ontvangen vanuit andere ziekenhuizen over onze wensen ten aanzien van digitale COVID-19 protocol ondersteuning.

Zorginnovatie.nl

Deze zorginnovaties en meer verschenen eerder op Zorginnovatie.nl. Lees in het artikel van Zorginnovatie.nl over alle zorginnovaties die bijdragen aan preventie, behandeling en zorg van het coronavirus.

Zorginnovatie.nl is een een community voor cocreatie van innovaties in zorg en welzijn. Jaarlijks wordt de landelijke Zorginnovatieprijs uitgereikt aan voor de beste zorginnovatie van het jaar. EBU was actief als partner binnen Zorginnovatie Nederland en heeft bijgedragen aan de oprichting van zorginnovatie.nl. In 2018 is Zorginnovatie.nl overgedragen aan Topsector Life Sciences en Health.

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548