Domeinen
Thema
  • HCA Gezond
Categorie

Augmented Reality voor zorghandelingen

Zorgmedewerkers en studenten experimenteerden in een innovatieve pilot een half jaar lang met Augmented Reality (AR) brillen. Tijdens de uitvoering van zorghandelingen kregen zij instructies op basis van de Vilans KICK-protocollen via een klein schermpje in de AR-bril die zij ophadden. Toetsers hebben tijdens deze unieke proef meegekeken via een camera op de bril en feedback gegeven.

Deze innovatieve pilot is gestart op initiatief van het platform Nieuw Leren in de Zorg (Cordaan, Reinaerde, Vitras/ Santé Partners, Vilans, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht), in samenwerking met Zorgpact Midden-Nederland en werkgeversorganisatie UtrechtZorg. Zorgmedewerkers van Reinaerde, Vitras/ Santé Partners en St. Pieters en Bloklands Gasthuis en leerlingen van het ROC Midden Nederland zijn met het gebruik van de bril aan de slag gegaan. Het bureau TWNKLS is gespecialiseerd in AR heeft de pilot technisch ondersteund.

Persoonlijke aandacht en betere feedback

In de pilot werd onderzocht hoe medewerkers en studenten een voorbehouden en risicovolle handeling uitvoeren terwijl ze instructies krijgen via de AR-bril. Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH) zijn handelingen die een speciale bekwaamheidsvragen van zorgmedewerkers. Belangrijk resultaat van het experiment is dat studenten en medewerkers aangeven meer persoonlijke aandacht te krijgen en daarmee betere feedback. De leermethode brengt verdieping en aandacht voor details. Bovendien geeft het leren met AR een positieve leerervaring.

Technische verbeterpunten

De verbeterpunten gaan vooral over de technische randvoorwaarden en de bril zelf. Deelnemers geven aan dat de bril lastig is om in elkaar te zetten en dat de batterij snel leeg is. Daarnaast zijn er vaak storingen door de grote hoeveelheid toegevoegde informatie wanneer er gelopen wordt met de bril. In het vervolg van de pilot wordt gewerkt aan de oplossing voor deze technische problemen.

Vervolg

Naar aanleiding van deze resultaten gaat het platform Nieuw Leren in de Zorg niet alleen door met experimenteren met de huidige toepassing, maar wordt er ook gekeken naar een bredere toepasbaarheid van de techniek. Denk hierbij aan het meekijken op afstand bij (thuis)zorg, wondverzorging, of het ‘even’ laten meekijken door een huisarts of specialist. Hier kunnen ook mantelzorgers of cliënten die zelf handelingen uit moeten voeren profijt van hebben.

Over Zorgpact Midden-Nederland

Zorgpact Midden Nederland is geïnitieerd vanuit de Human Capital Agenda van de Economic Board Utrecht en sluit aan op het domein Gezond door te kijken naar de impact van zorginnovaties op zorgberoepen. Naast de EBU zijn Utrechtzorg, ROC Midden Nederland, Careyn, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en Gemeente Utrecht onderdeel van Zorgpact Midden-Nederland.

Lees meer over Zorgpact Midden-Nederland

Ramses de Groot

Ramses de Groot is domeinmanager Human Capital Agenda bij Economic Board Utrecht.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58