Kantoren als Grondstoffendepot

Geld verdienen met afval wat in kantoren wordt geproduceerd: het is mogelijk. Op dit moment is voor kantooreigenaren afvalverwerking een kostenpost. Maar door dit anders te organiseren, kan slim omgaan met afval juist geld opleveren. Ook zorgt dit voor minder CO2-uitstoot en minder grondstoffengebruik.

Voor het initiatief ‘Kantoren als Grondstoffendepot’ (KAG) zoekt de Economic Board Utrecht (EBU) middels een open Oproep tot Participatie marktpartijen die in vernieuwende samenwerkingsverbanden de schoonmaak- en afvalketen slimmer in kunnen richten en afval hoogwaardig kunnen verwerken. 

 

Download de Otp

Lees alle informatie, voorwaarden en de planning in het document van de Oproep tot Participatie.

Download

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact op met Irene ten Dam.

Email Irene

Aanmelden

Meldt u aan voor OtP en vul het inschrijfformulier in.                                                                                                  

Download inschrijfformulier

 

Vragen naar aanleiding van OtP

7 september 2017

Op welke manier moet invulling gegeven worden aan de stageplaatsen?

EBU hanteert het volgende criterium ten behoeve van talentontwikkeling; U biedt 2 stageplaatsen aan bij uw organisatie. Hier worden op voorhand geen nadere eisen aan gesteld qua duur en intensiviteit (dagen per week) van de stages. Uw consortium dient hier onderling afspraken over te maken. Wij gaan er echter wel vanuit dat dit criterium een serieuze plek krijgt in het voorstel.

 

1 september 2017

Naar wie is EBU met deze oproep op zoek?

EBU is op zoek naar marktpartijen/aanbieders, denk aan schoonmaak, catering, afvalinzamelaars, verwerkers etc. Het is een pré als de partijen zich hebben georganiseerd in een “one-stop-shop”, waarin zij minimaal drie afvalstromen hoogwaardig kunnen verwerken.

Kantooreigenaren met interesse kunnen zich ook al melden; zij zijn van harte welkom op de sessie voor kantooreigenaren op de Get Connected van 12 oktober in Amersfoort.

Hier kunt u zich aanmelden voor de Get Connected.

 

Welke potentiële partners kan ik bij het inloopspreekuur verwachten?

Stel dat u als aanbieder/consortium een aanbod heeft voor het hoogwaardig verwerken van plastic en papier. Dan komt u misschien graag in contact met een verwaarder van een andere afvalstroom, bijvoorbeeld GFT, koffie etc. Tijdens het inloopspreekuur van maandag 4/9 heeft u de mogelijkheid potentiële partners te ontmoeten. U kunt ook een oproep mailen waarin u aan geeft met wie u graag in contact wil komen. Deze oproep wordt dan op de EBU-site geplaatst.

Hoe verwacht EBU dat partners in een consortium openheid geven over kennis en ontwikkelingen, mede gezien concurrentie positie van elkaar en marktwerking?

Uw consortium dient hier onderling afspraken over te maken. Ook vragen wij bij aanmelding voor deelname een visie hoe uw consortium kennisdeling en kennisoverdracht wenst vorm te geven (zie pagina 9 oproep tot participatie). Dit zowel in relatie tot aanvullende consortia als de rest van het ecosysteem en mogelijke nieuwe toetreders. Voor EBU is het belangrijk dat de markt van afvalvrije kantoren wordt ontgonnen; u dient vooraf zelf aan te geven wat u wel en niet kunt delen.

Over welke periode had u gedacht de inkind investering van € 50.000 te spreiden?

Deze uren/bedrijfsmiddelen á € 50.000 per bedrijf, niet zijnde een start-up, dienen besteed te worden in de periode die nodig is om minimaal 50 kantoren in te richten als grondstoffendepot.

Welke werkzaamheden kunnen worden opgevoerd in de begroting voor de € 50.000 inkind investering?

De € 50.000 inkind investering kan zijn opgebouwd uit uren/bedrijfsmiddelen die het bedrijf vanuit haar specifieke rol in het consortium aan het initiatief besteedt/hier voor inzet. We zoeken marktpartijen/aanbieders die een visie op afvalvrije kantoren hebben en hier serieus werk van willen maken. Door deze investering te vragen, borgt EBU dat er mankracht beschikbaar is binnen de deelnemende organisaties om de doelen van het initiatief te realiseren. Bovendien kan de EBU dankzij deze investering van bedrijven middelen inzetten voor vraagontwikkeling. De bijdrage kan vanuit verschillende budgetten binnen een organisatie komen. Denk hier bij aan budget voor acquisitie/ marketing/ productontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen, tools die leiden tot slimme inzameling van afval, de potentie van verwaarding in kaart brengen etc. Uren die worden besteed aan de hiervoor genoemde werkzaamheden, kunnen in de begroting worden opgenomen. We hebben de intentie om minimaal 50 kantooreigenaren bij dit initiatief te kunnen laten sluiten; u kunt dus omzet verwachten nav. uw investering.

 

21 augustus 2017

Keuken- en koffie-afval

Graag komt Martine Groenewegen van De Klik BiomassaDHZ in contact met mogelijke samenwerkingspartners.

Zoekt u een partner om bovenstaande materiaalstromen hoogwaardig te verwerken? Via De Klik BiomassaDHZ vindt u een potentiële afzetmarkt en wordt de afname desgewenst georganiseerd. Ook voor (kleinere) materiaalstromen, flexibiliteit door het jaar heen of stromen waarvan u nu nog niet weet dat hier vraag naar komt.

Contactgegevens:

Martine Groenewegen
mg@de-klik.com
06-22103183