Ambities

30 tot 50 biljoen dollardat is hoeveel er volgens berekeningen van de Wereldbank de komende twintig tot dertig jaar geïnvesteerd zal worden in groene en gezonde stedelijke infrastructuur wereldwijd. Ook voor de regio Utrecht is verstedelijking een belangrijke opgave; tot 2050 groeit het aantal huishoudens in de regio met 42%. Dat biedt kansen voor zowel een stevige thuismarkt als voor een (inter)nationale showcase voor ontwikkelde producten en diensten.

Healthy Urban Living, oftewel gezond stedelijk leven, is sinds vorige jaar het centrale thema in de regio, met daaronder de actielijnen Groen, Gezond en Slim. Met daarbij aandacht voor zaken als luchtkwaliteit, afval, mobiliteit en energieverbruik. Maar zeker ook voor de mens-kant, zoals gezondheid en stressfactoren door geluid, hitte, drukte en onveiligheid.

De EBU-agenda staat in het teken van slimme oplossingen en een integrale aanpak, waarbij we de stad tot leven brengen met data, de mens weer centraal stellen en de collectieve intelligentie van bewoners gebruiken.

Dit doen we door condities te creëren om experimentele oplossingen op termijn zelfvoorzienend te maken, initiatieven aan te jagen, mogelijke partners te koppelen, financiering aan te trekken en kennisdeling te stimuleren.

De economische impact van de initiatieven waaraan de EBU een bijdrage levert, varieert van omzet en werkgelegenheid tot op de toekomst voorbereide vakmensen.

Met de vergezichten per domein voor ogen, staat 2017 voor de EBU in het teken van realiseerbare ambities en concrete initiatieven om tot het einddoel te komen. Initiatieven om van te leren en die de voedingsbodem vormen voor een bredere beweging. In deze publicatie leest u de speerpunten per domein voor het komende jaar. Een volledig overzicht van de initiatieven die we als EBU ondernemen en ondersteunen vindt u op onze website.