Board- en Clusterleden Gezond

Het domein ‘Gezond’ is gebaseerd op twee sterke Utrechtse Health pijlers, namelijk Zorg & Medisch en Life Sciences. Van daaruit is er een groot aantal vertakkingen naar andere sectoren, zoals de voedingsmiddelenindustrie, bouw, ICT en zakelijke en creatieve diensten, allen gericht op gezond leven.

De volgende boardleden zetten zich in voor het thema Gezond. Op persoonlijke titel werken zij er aan om een economische, duurzame ontwikkeling in de regio Utrecht te stimuleren, door bedrijven, kennisinstellingen en overheden te verbinden en enthousiasmeren rond innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken.

F. (Frank) de Reij (voorzitter)
Meander MC

A. (Angeline) van Dijk
Zorg van de Zaak

Victor Everhardt

V. (Victor) Everhardt
Gemeente Utrecht

dr. ir. A.A.J.M. (Anton) Franken
Hogeschool Utrecht

M.A. (Mark) Röell
Burgemeester Baarn

M.C.M. (Michel) van Schaik
Rabobank Nederland

Els van Schie

Dr. E. C. M. (Els) van Schie
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

J. (John) Taks
Diakonessenziekenhuis

M. (Michel) van Velde
One Shoe

Mirjam Velthuizen

M. (Mirjam) Velthuizen
UMC Utrecht