Board- en Clusterleden Groen

Binnen het domein ‘Groen’ werken we als EBU aan een duurzame en uiteindelijk circulaire en groene economie. Dit gaat gepaard met nieuwe diensten, producten, businessmodellen en een brede definitie van welvaart. Hiervoor zijn innovatieve allianties binnen en buiten de regio nodig. Tegelijkertijd moeten we aanhaken op nieuwe technologische ontwikkelingen en businessmodellen die kunnen worden ingezet voor verduurzaming.

De volgende boardleden zetten zich in voor het thema Groen. Op persoonlijke titel werken zij er aan om een economische, duurzame ontwikkeling in de regio Utrecht te stimuleren, door bedrijven, kennisinstellingen en overheden te verbinden en enthousiasmeren rond innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken.

Albert Arp

A. (Albert) Arp (voorzitter)
Jaarbeurs

Roger Beuting

R. (Roger) Beuting
Van Scherpenzeel

Guido Frenken

G.A.J. (Gerrald) Gommers
ENGIE

drs. D. (Dick) Gort
ASR

dr. ir. C.G. (Carolien) van Hemel
Utrecht Sustainability Institute

Lot van Hooijdonk

L. (Lot) van Hooijdonk
Gemeente Utrecht

Astrid Janssen

A. (Astrid) Janssen
Gemeente Amersfoort

Rients Schuddebeurs

R. (Rients) Schuddebeurs
Rabobank

T. (Thomas) Ummels
OVG Real Estate