Board- en Clusterleden HCA

Om de ambities van de EBU op het gebied van de groene economie, gezond leven en diensteninnovatie te realiseren is vakbekwaam personeel essentieel. De benodigde aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet vanuit meerdere actoren worden opgepakt. Hierbij worden nieuwe verbanden gesmeed met een centrale rol voor cross-overs tussen de sectoren. De human capital agenda moet dat bewerkstelligen.

De volgende boardleden zetten zich in voor het thema Human Capital Agenda. Op persoonlijke titel werken zij er aan om een economische, duurzame ontwikkeling in de regio Utrecht te stimuleren, door bedrijven, kennisinstellingen en overheden te verbinden en enthousiasmeren rond innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken.

Jan Bogerd

J. (Jan) Bogerd MBA (Voorzitter)
Hogeschool Utrecht

M. (Marcel) van Buren
Skill City

Bertien Houwing

G. (Gerda) Eerdmans
MBO Amersfoort

Annette de Groot-Kuppens

E. (Ellie) Eggengoor
Gemeente Nieuwegein

F. (Fatma) Koşer Kaya​
Gemeente Amersfoort

drs. R.M.J. (Richard) Kraan
PwC

   

M. (Marc) Mittelmeijer
PCOU Willibrord

J. (Joost) Kentson
Meerwegen College

Annetje Ottow

Prof. mr. A.T. (Annetje) Ottow​
Universiteit Utrecht

Annetje Ottow

J. (Johan) Spronk
ROC Midden Nederland

Robert Strijk

R. (Robert) Strijk
Provincie Utrecht

K. (Klaas) Verschuure
Gemeente Utrecht