Board- en Clusterleden Internationalisering

Er gebeurt al veel op het gebied van internationalisering in de regio, maar er is ook nog veel werk te verrichten. En dat start met samenwerken; vanuit regionale samenwerking verleggen we onze grenzen. De ambities zijn goed, maar nog beter is bestaande krachten goed benutten. De EBU heeft een regionale internationaliseringsagenda opgesteld. Deze agenda is gebaseerd op drie pijlers, namelijk Branding, Talent en Foreign Direct Investment.

De volgende board- en clusterleden zetten zich in voor het thema Internationalisering. Op persoonlijke titel werken zij er aan om een economische, duurzame ontwikkeling in de regio Utrecht te stimuleren, door bedrijven, kennisinstellingen en overheden te verbinden en enthousiasmeren rond innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken.

Richard Kraan

drs. R.M.J. (Richard) Kraan (voorzitter)
PwC

Pim van den Berg

P. (Pim) van den Berg
Provincie Utrecht

Fatma Koser Kaja

F (Fatma) Koşer Kaya​
Gemeente Amersfoort

 

F. (Fons) Nelen
Nelen-Schuurmans

T. (Ton) Otten
Jaarbeurs

Q. (Quinten) Peelen
K.F. Hein Fonds

J. (Jacqueline) Pieters
Rabobank

prof. dr. A. (Anton) Pijpers
Universiteit Utrecht

K. (Klaas) Verschuure
Gemeente Utrecht