Board- en Clusterleden Life Sciences

Life Sciences is een van de twee onderdelen van het domein 'Gezond'. Vanuit dit domein is er een groot aantal vertakkingen naar andere sectoren, zoals de voedingsmiddelenindustrie, bouw, ICT en zakelijke en creatieve diensten, allen gericht op gezond leven.

De volgende boardleden zetten zich in voor het thema Gezond - Life Sciences. Op persoonlijke titel werken zij er aan om een economische, duurzame ontwikkeling in de regio Utrecht te stimuleren, door bedrijven, kennisinstellingen en overheden te verbinden en enthousiasmeren rond innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken.

Anton Pijpers

prof. dr. A. (Anton) Pijpers (voorzitter)
Universiteit Utrecht

Harrold van Barlingen

H. (Harrold) van Barlingen
Thuja capital

Jan van de Winkel

prof. dr. J. (Jan) van de Winkel
Genmab