Handleiding materiaal gedreven opdrachtgeverschap

Er is nog weinig inzicht in de milieu-impact van hergebruik van materiaal en elementen ten opzichte van de inzet van nieuw materiaal. Superuse Studios heeft hier in specifieke projecten onderzoek naar gedaan en ontwikkelde een formule die zeer de moeite van het bespreken, delen en toepassen waard is. Deze handleiding is in opdracht van Economic Board Utrecht geschreven door Cistain in samenwerking met Superuse Studios. De handleiding is gebaseerd op drie gerealiseerde praktijkcases uit de provincie Utrecht en geeft inzicht in beschikbaarheid en toepasbaarheid van gebruikte materialen. Daarnaast biedt het een concreet stappenplan hoe te komen tot een materiaal gedreven bouwproject.

Download hier de handleiding Materiaal gedreven opdrachtgeverschap. U ontvangt de handleiding in uw mailbox. 

 *
 *
 *
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
 *
Klik hier voor de privacyverklaring van Economic Board Utrecht