Uitvoeringsverordening

De provincie Utrecht ziet de stimulering van de regionale economie als een van haar kerntaken. Die kerntaak wil de provincie alleen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden. Deze samenwerking is vormgegeven in de Economic Board Utrecht waarin de verschillende partijen samenwerken om zo de economische concurrentiepositie van de regio Utrecht te verbeteren.

Begin 2016 is de nieuwe “uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht” van kracht geworden. Dit besluit maakt het mogelijk provinciaal budget, dat geoormerkt is voor deze verordening, in te zetten voor de realisatie van de doelstellingen van de Strategische Agenda 2013-2020 van de EBU.

Rol EBU

Budget wordt alleen verstrekt voor een project of programma dat in samenwerking of in overleg met de EBU is ontwikkeld en bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van de Strategische Agenda 2013-2020 van de EBU, zijnde gezond leven, groene economie en/of diensteninnovatie en slimme toepassingen van technologie. Projecten en programma’s moeten een economisch effect hebben in de provincie Utrecht doordat het onder meer leidt tot meer werkgelegenheid, meer private investeringen of tot versterking van de (internationale) concurrentiepositie van Utrechtse ondernemingen.

In het project of programma werken minstens twee organisaties samen en minstens één projectpartner is gevestigd in de provincie Utrecht.

Proces

Heeft u een project of programma dat aansluit op de Strategische Agenda van de EBU, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen! Stuur ons een e-mail (info@economicboardutrecht.nl) met daarin een korte omschrijving van uw initiatief en hoe dit aan de criteria voldoet. Wij nemen vervolgens graag contact met u op.

Hier kunt u de uitvoeringsverordening EBU downloaden.

Hier kunt u het aanvraagformulier EBU downloaden.